Tư vấn pháp luật bất động sản là dịch vụ luật sư giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản cho các cá nhân, tổ chức. Sử dụng dịch vụ luật sư bất động sản sẽ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ các quy định về đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, đến các tranh chấp phát sinh trong hoạt động bất động sản.

Tư vấn pháp luật bất động sản

Tư vấn pháp luật bất động sản

Tại sao nên được tư vấn pháp luật bất động sản

Việc được tư vấn pháp luật bất động sản sẽ mang lại cho các cá nhân, tổ chức những lợi ích sau:

 • Bất động sản là một lĩnh vực có liên quan đến nhiều quy định pháp luật phức tạp, do đó việc nắm vững các quy định này là rất quan trọng.
 • Có thể thực hiện các giao dịch, hoạt động bất động sản một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả.
 • Giúp các cá nhân, tổ chức giảm thiểu rủi ro pháp lý bằng cách cung cấp các thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý một cách hợp pháp, an toàn.
 • Giúp các cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch, hoạt động bất động sản một cách hiệu quả hơn. Chẳng hạn như giúp các cá nhân, tổ chức đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng,…

Do đó, việc được tư vấn pháp luật bất động sản là cần thiết cho tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia vào các giao dịch, hoạt động bất động sản.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật bất động sản

Các dịch vụ tư vấn pháp luật bất động sản

Các dịch vụ tư vấn pháp luật bất động sản

Tư vấn bất  động sản có sẵn

 • Tư vấn điều kiện nhà ở, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh
 • Tư vấn điều kiện của các loại đất được phép kinh doanh
 • Tư vấn điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn hình thức sử dụng đất của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản
 • Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;
 • Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản
 • Tư vấn quy định về bảo hành nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Tư vấn thủ tục hành chính về nhà đất

 • Tư vấn thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tư vấn về các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tư vấn thủ tục xin cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tư vấn thủ tục đăng ký sang tên sổ đỏ, sổ hồng; Tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký nhà đất…
 • Tư vấn quy định pháp luật về tách thửa đất đai, thủ tục tách thửa đất đai
 • Tư vấn quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Tư vấn quy định pháp luật về diện tích tối thiểu để tách thửa
 • Tư vấn thủ tục khai nhận, phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở…

Tư vấn bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đất

 • Tư vấn pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng nhà đất
 • Tư vấn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất
 • Tư vấn thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng
 • Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn khiếu nại, khởi kiện về bồi thường giải phóng mặt bằng không thỏa đáng…
 • Tư vấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng của người dân và chủ đầu tư.

Tư vấn chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bất động sản

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê lại quyền sử dụng đất

Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

 • Tư vấn điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh
 • Tư vấn bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Tư vấn thực hiện thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
 • Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Kinh doanh dịch vụ bất động sản

 • Tư vấn các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản: hợp đồng môi giới bất động sản, hợp đồng phân phối bất động sản, hợp đồng định giá bất động sản, hợp đồng quản lý bất động sản…
 • Tư vấn phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Tư vấn điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Tư vấn quy định về thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 • Tư vấn điều kiện cấp chứng chỉ Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 • Tư vấn điều kiện thành lập sàn giao dịch

Hợp đồng, giao dịch bất động sản

 • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát văn bản chuyển nhượng hợp đồng cho thuê mua
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng cho thuê mua
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng liên quan bất động sản
 • Tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cùng các giấy tờ sở hữu khác của bất động sản.
 • Tư vấn thủ tục, quy trình mua bán, giao dịch nhà đất
 • Tư vấn và soạn hồ sơ liên quan tới đấu thầu, đấu giá bất động sản

Pháp lý dự án bất động sản

 • Tư vấn pháp lý dự án đất nền tách thửa cá nhân.
 • Tư vấn pháp lý dự án đất nền.
 • Tư vấn dự án bất động sản nghỉ dưỡng.
 • Tư vấn pháp lý dự án nhà ở.
 • Tư vấn pháp lý dự án chung cư.
 • Tư vấn pháp lý dự án khu đô thị
 • Tư vấn pháp lý dự án khu dân cư
 • Tư vấn pháp lý dự án bất động sản công nghiệp.
 • Tư vấn pháp lý dự án khách sạn, bệnh viện, khu công nghiệp…

Luật sư giải quyết tranh chấp bất động sản

Tranh chấp bất động sản là một trong những loại tranh chấp phổ biến nhất hiện nay. Các tranh chấp này có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán, xây dựng,…

Để giải quyết các tranh chấp bất động sản một cách hiệu quả, đòi hỏi các cá nhân, tổ chức cần có sự hỗ trợ của luật sư. Luật sư là những người có kiến thức pháp luật chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, có thể giúp các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp bất động sản của Luật Kiến Việt gồm:

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp bất động sản;
 • Phân tích các tình huống pháp lý, đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp với từng trường hợp cụ thể;
 • Đại diện cho các cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan đến tranh chấp bất động sản;
 • Đàm phán, thương lượng với các bên liên quan để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Phí tư vấn pháp luật bất động sản

Phí tư vấn pháp luật bất động sản

Phí tư vấn pháp luật bất động sản

Vì tính chất phức tạp của pháp luật bất động sản, tùy thuộc vào tính chất vụ việc, hồ sơ, giao dịch của khách hàng và phí luật sư tư vấn bất động sản sẽ khác nhau.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể của vụ việc mà phí tư vấn của Luật sư sẽ khác, do đó, quý khách hàng cần phải trao đổi với luật sư Luật Kiến Việt để có thể đánh giá vấn đề cần tư vấn để từ đó đưa ra được mức phí phù hợp.

Tuy nhiên, chúng tôi thấu hiểu được khó khăn và tâm lý của khách hàng, vì thế, hình thức thanh toán sẽ khác nhau, theo thỏa thuận của các để đảm bảo được lợi ích đôi bên.

Liên hệ tư vấn pháp luật bất động sản

Quý khách hàng cần Luật sư tư vấn luật bất động sản uy tín, đừng ngần ngại liên hệ luật sư chuyên về bất động sản của  Luật Kiến Việt theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Kiến Việt

Kiến Thức Liên Quan

Luật chia hoa hồng môi giới nhà đất

Chia hoa hồng môi giới nhà đất là việc phân chia khoản lợi ích nằm trong hoạt động môi giới [...]

Tranh chấp trong quản lý sử dụng chung cư giải quyết như thế nào?

Tranh chấp trong quản lý và sử dụng chung cư là những mâu thuẫn xảy ra giữa những người sử [...]

Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về nhà chung cư

Hiện nay, số lượng người dân chọn sinh sống trong các chung cư, toà nhà cao tầng ngày càng gia [...]

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp tài sản nhanh chóng

Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của người vay cũng như tạo điều kiện để bên vay thực hiện [...]

Luật sư tư vấn về các loại thuế phí liên quan đến nhà chung cư

Các loại thuế phí liên quan đến nhà chung cư là một trong những vấn đề được người sử dụng [...]

Tư vấn cách thức tổ chức và hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư được coi là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc quản lý [...]

Luật sư tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

Luật sư tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư là một dịch vụ [...]

Tư vấn soạn thảo quy chế thu chi tài chính ban quản trị nhà chung cư

Quy chế thu chi tài chính ban quản trị nhà chung cư giúp việc quản lý và vận hành các [...]

Xem thêm