Tư vấn luật đấu thầu là dịch vụ pháp lý cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đấu thầu. Dịch vụ tư vấn đấu thầu được thực hiện bởi các luật sư có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực đấu thầu. Tư vấn luật đấu thầu bao gồm tư vấn về: các quy định pháp luật về đấu thầu, hồ sơ và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đấu thầu. Ngoài tư vấn đấu thầu trực tiếp, chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho Quý khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến luật đấu thầu online qua Zalo, Facebook, Email, qua số điện thoại một cách nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn luật đấu thầu

Tư vấn luật đấu thầu

Các hình thức và phương thức đấu thầu

Theo quy định tại Điều 20-27 Luật đấu thầu năm 2013, có 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư:

 • Đấu thầu rộng rãi
 • Đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Chào hàng cạnh tranh
 • Mua sắm trực tiếp
 • Tự thực hiện
 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
 • Tham gia thực hiện của cộng đồng

Theo quy định tại Điều 28-31 Luật đấu thầu năm 2013, có 4 phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư:

 • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
 • Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Phạm vi luật sư tư vấn luật đấu thầu mới nhất

Các quy định pháp luật về đấu thầu

 • Tư vấn về điều kiện để trở thành nhà thầu có tư cách hợp lệ
 • Tư vấn các trường hợp áp dụng bảo đảm dự thầu, thời điểm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu và trường hợp không được hoàn trả bảo đảm dự thầu
 • Tư vấn ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế
 • Tư vấn điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
 • Tư vấn các trường hợp hủy thầu
 • Tư vấn các trách nhiệm khi hủy thầu
 • Tư vấn lựa chọn hình thức đấu thầu
 • Tư vấn phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Tư vấn điều kiện tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu
 • Tư vấn quy định về ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế
 • Tư vấn các hình thức hợp đồng trong đấu thầu
 • Tư vấn các thủ tục hành chính trong đấu thầu: Mở thầu, mời thầu, đóng thầu…
 • Tư vấn quy trình đấu thầu qua mạng, đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia
 • Tư vấn cách thức đăng ký nhà thầu online

Hồ sơ năng lực mời, tham gia đấu thầu

 • Tư vấn về các quy định pháp luật về đấu thầu, hồ sơ năng lực.
 • Tư vấn về cách thức lập, nộp hồ sơ năng lực.
 • Tư vấn về việc xác định các tiêu chí, thang điểm đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Tư vấn lập hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu

Lập hồ sơ mời thầu

 • Tư vấn chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ tổ chức đấu thầu và lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu
 • Tư vấn lập kế hoạch tổ chức đấu thầu và thể lệ đấu thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng…
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Tư vấn cho bên mời thầu lựa chọn đối tác gửi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trong trường hợp đấu thầu hạn chế)
 • Tư vấn thủ tục công bố thông tin, cung cấp thông tin về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Tư vấn yêu cầu nhà thầu cung cấp các bản giải thích, bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu

Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

 • Tư vấn nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với yêu cầu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và pháp luật về đấu thầu (bao gồm cả hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính)
 • Tư vấn nhà thầu đàm phán với đối tác tham gia đấu thầu
 • Tư vấn Hợp đồng liên danh giữa nhà thầu với đối tác
 • Tư vấn nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để đảm bảo tính hợp lệ và tham dự mở thầu theo thông báo của bên mời thầu
 • Tư vấn thay đổi, bổ sung, rút lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng quy định

Hợp đồng trong đấu thầu

 • Tư vấn loại hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn điều kiện ký kết hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu trên cơ sở kết quả thương lượng

Xử lý các tình huống trong đấu thầu

 • Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu theo quy định
 • Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 • Tư vấn quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong đấu thầu
 • Tư vấn khiếu nại kết quả đấu thầu và các quyết định của bên mời thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp giữa nhà thầu và đối tác trong hợp đồng liên danh dự thầu
 • Viết thư trả lời khiếu nại liên quan đến đấu thầu.

Phạm vi luật sư tư vấn luật đấu thầu

Phạm vi luật sư tư vấn luật đấu thầu

Lợi ích khi được tư vấn luật đấu thầu

Luật đấu thầu là một lĩnh vực pháp luật phức tạp, liên quan đến nhiều quy định, thủ tục khác nhau. Do đó, việc được tư vấn luật đấu thầu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu.

Đối với bên mời thầu

 • Nắm vững các quy định pháp luật về đấu thầu, tránh vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính hoặc kiện tụng.
 • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả.
 • Thẩm định hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đúng quy định pháp luật, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 • Giảm thiểu rủi ro trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với nhà thầu

 • Nắm vững các quy định pháp luật về đấu thầu, tránh vi phạm pháp luật, bị xử lý vi phạm hành chính hoặc kiện tụng.
 • Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đúng quy định pháp luật, nâng cao cơ hội trúng thầu.
 • Tham gia đấu thầu một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Giảm thiểu rủi ro trong quá trình tham gia đấu thầu.

Dịch vụ tư vấn luật đấu thầu qua mạng

Dịch vụ tư vấn luật đấu thầu qua mạng

Dịch vụ tư vấn luật đấu thầu qua mạng

Qua điện thoại/ Zalo

Tư vấn đấu thầu trực tiếp qua điện thoại/Zalo tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn. Chúng tôi cũng luôn đảm bảo chất lượng tư vấn tốt nhất.

Bạn cần một người tư vấn cách thức, thủ tục, hồ sơ, các bước tiến hành nhưng không có nhiều thời gian để đến tư vấn trực tiếp. Tư vấn đấu thầu trực tuyến là giải pháp tối ưu hơn cả.

Để được tư vấn kịp thời, Quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại/Zalo: 0386579303.

Qua thư tư vấn/email

Nắm bắt được nhu cầu cần tư vấn qua thư tư vấn/email, Luật Kiến Việt đã triển khai hình thức tư vấn này. Chúng tôi đã tư vấn pháp luật cho rất nhiều khách hàng với tình huống từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực đấu thầu, xây dựng.

Để được tư vấn kịp thời, Quý khách vui lòng gửi cụ thể vấn đề của mình qua email: contact@luatkienviet.com

Cách thức liên hệ tư vấn luật đấu thầu

Công ty Luật Kiến Việt tư vấn luật đấu thầu, tư vấn pháp lý xây dựng uy tín, hiệu quả. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386579303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Kiến Thức Liên Quan

Những điều doanh nghiệp cần biết khi tham gia đấu thầu

Đấu thầu là phương thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện các dự án, cung cấp hàng hóa, dịch [...]

Xem thêm