Tư vấn luật dân sự tại Luật Kiến Việt là hoạt động luật sư hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật dân sự, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về dân sự như: giao dịch dân sự, thừa kế, tài sản, sở hữu trí tuệ, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ..Khi phát sinh vấn đề nếu trên, nếu được Luật Kiến Việt tư vấn, chúng tôi tin rằng, vấn đề của Quý khách hàng sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và giảm rủi ro trong quá trình giải quyết.

Tư vấn luật dân sự

Tư vấn luật dân sự

Lợi ích khi tư vấn luật dân sự miễn phí qua điện thoại

 • Được tư vấn những nội dung pháp lý một cách rõ ràng, chi tiết và chính xác nhất
 • Việc sử dụng dịch vụ tư vấn là hoàn toàn miễn phí
 • Không bị giới hạn thời gian yêu cầu tư vấn
 • Thuận tiện, Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian so với hình thức tư vấn trực tiếp
 • Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật
 • Thông tin được xử lý nhanh hơn và chính xác hơn
 • Có thể gửi bất cứ lúc nào trong ngày, trong tuần kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Các nội dung tư vấn luật dân sự tại Luật Kiến Việt

Tư vấn về giao dịch dân sự

 • Tư vấn quy định điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
 • Tư vấn quy định hình thức của giao dịch dân sự
 • Tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan đến giao dịch dân sự
 • Tư vấn pháp luật về giao dịch dân sự như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ, đặt cọc, ký cược,…tài sản
 • Tư vấn, rà soát hợp đồng dân sự như hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng thuê, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền,…
 • Tư vấn giao dịch dân sự có điều kiện
 • Tư vấn pháp lý tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
 • Tư vấn trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự theo yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn nội dung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch dân sự
 • Tư vấn pháp luật về quyền đòi lại tài sản
 • Tư vấn pháp lý đòi lại tài sản cho thuê, cho mượn là nhà đất,
 • Tư vấn xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Tư vấn về bồi thường thiệt hại

 • Tư vấn pháp luật bồi thường thiệt hại từ hợp đồng
 • Tư vấn pháp luật  bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Tư vấn pháp luật bồi thường thiệt hại do tài sản, xe cộ, vật nuôi gây ra cho người khác
 • Tư vấn pháp luật bồi thường thiệt hại do con cái gây ra
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại do tai nạn gây ra…

Tư vấn về thừa kế

 • Tư vấn thủ tục lập di chúc, rà soát lại các văn bản có liên quan đến thừa kế
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế
 • Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo di chúc, chia di sản thừa kế không phụ thuộc di chúc
 • Tư vấn xác định hiệu lực của di chúc
 • Tư vấn phân chia di sản thừa kế theo pháp luật
 • Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
 • Tư vấn xác định thứ tự ưu tiên thanh toán
 • Tư vấn xác định thời điểm mở thừa kế
 • Tư vấn thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các người thừa kế
 • Tư vấn thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế.
 • Tư vấn xác định những người không được hưởng di sản thừa kế
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện phân chia thừa kế
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện, điều kiện khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện về thừa kế
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về hưởng thừa kế theo quy định
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế, phân chia tài sản thừa kế

Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài
 • Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, phản đối Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các đối thủ cạnh tranh
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Phản đối đơn cấp văn bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Tư vấn, đại diện cho chủ sở hữu khiếu nại và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Tư vấn, định giá thương hiệu

Tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 • Tư vấn về quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài: Xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Các luật sư thảo luận về vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài

Các luật sư thảo luận về vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài

Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

 • Tư vấn thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên
 • Tư vấn các trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự
 • Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự tại Toà án
 • Tư vấn thi hành án dân sự
 • Tư vấn quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…

Dịch vụ luật sư dân sự, tư vấn giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn các vấn đề, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực pháp luật dân sự: các loại hợp đồng, thừa kế, hôn nhân gia đình (hòa giải; ly hôn; chia tài sản, con cái…)
 • Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, phân tích, đánh giá tính khả thi của chứng cứ và của yêu cầu khách hàng
 • Đưa ra giải pháp định hướng có lợi nhất cho khách hàng
 • Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: tư vấn tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng; giao dịch/ hợp đồng liên quan đến nhà đất…
 • Đại diện tham gia hoặc hướng dẫn khách hàng thương lượng, đàm phán trong các giao dịch dân sự
 • Soạn thảo văn bản pháp lý theo vụ việc hoặc theo yêu cầu (hợp đồng lao động, nội quy lao động, di chúc…)
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện các công việc theo yêu cầu
 • Làm việc với cơ quan nhà nước trong các thủ tục tố tụng dân sự và khi khách hàng thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo những vấn đề liên quan.
 • Hướng dẫn thủ tục khởi kiện dân sự (nếu cần thiết)
 • Luật sư đại diện khách hàng tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Cách liên hệ tư vấn, sử dụng dịch vụ luật sư dân sự

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua điện thoại là cách thông minh để tiết kiệm thời gian và chi phí cho bản thân. Nếu có nhu cầu cần được tư vấn luật thêm hoặc sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi, hãy liên hệ qua các kênh sau:

Công ty Luật TNHH Kiến Việt:

 • Liên hệ trực tiếp tại công ty luật: Khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng công ty Luật Kiến Việt để gặp luật sư, trao đổi trực tiếp về vấn đề cần tư vấn.
 • Tư vấn luật dân sự trực tuyến qua điện thoại số 0386.579.303 Ls Đỗ Thanh Lâm trực tiếp giải đáp. Gửi thông tin hồ sơ tư vấn qua Email, Zalo, Facebook của Công ty Luật Kiến Việt. Đây là hình thức nhận được tư vấn luật dân sự thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
 • Liên hệ tư vấn luật dân sự miễn phí qua qua Email: Khách hàng có thể gửi câu hỏi, thắc mắc về vấn đề cần tư vấn qua email của Luật Kiến Việt: contact@luatkienviet.com. Luật sư sẽ trả lời câu hỏi, thắc mắc của khách hàng qua email.
 • Liên hệ tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Zalo: dùng điện thoại có cái ứng dụng Zalo kết nối đến tìm kết nối đến số Zalo của luật sư tư vấn: 0386.579.303
 • Liên hệ tư vấn pháp luật miễn phí qua Facebook Luật Kiến Việt theo địa chỉ: https://www.facebook.com/luatkienviet

Kiến Thức Liên Quan

Tranh chấp quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

Tranh chấp quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư là vấn đề [...]

Tư vấn thủ tục đòi lại tiền khi khách hàng không thanh toán công nợ

Thủ tục đòi lại tiền khi khách hàng không thanh toán công nợ là một trong số những công việc [...]

Tư vấn thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay là thủ tục yêu cầu cơ quan thi [...]

Người vay tiền chết thì có đòi lại tiền được không?

Người vay tiền chết có đòi lại được không là vấn đề liên quan đến pháp lý mà khá nhiều [...]

Thời hiệu khởi kiện đòi lại tiền cho vay được quy định là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện đòi lại tiền cho vay có ý nghĩa quan trọng hoạt động tố tụng dân sự. [...]

Ghi âm lén có phạm luật không?

Ghi âm lén có phạm luật không là vấn đề được nhiều người quan tâm vì không phải lúc nào [...]

12 Comments

Dịch vụ tư vấn công nhận thi hành tại VN bản án Tòa án nước ngoài

Tư vấn công nhận thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài là dịch vụ hỗ [...]

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài là thủ [...]

Xem thêm