Tài liệu

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa Án mới 2024

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa án là loại [...]

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài mới nhất năm 2024

Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài là văn bản được dùng khá phổ [...]

Mẫu hợp đồng lao động giúp việc gia đình mới nhất năm 2024

Mẫu hợp đồng lao động giúp việc gia đình là văn bản pháp lý thể [...]

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin và chống cạnh tranh trong lao động (NDA)

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp xây dựng mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin [...]

Mẫu hợp đồng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Mẫu hợp đồng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hiện [...]

Mẫu hợp đồng mua bán công trình xây dựng cập nhật mới nhất năm 2024

Hợp đồng mua bán công trình xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc [...]

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất mới nhất 2024 và cách viết

Tách thửa đất là một trong những thủ tục liên quan đến đất đai phổ [...]

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất năm 2024

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp bảo đảm thực [...]

Tổng hợp văn bản pháp luật về lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình tại Việt Nam

Pháp luật về Hôn nhân và Gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, [...]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2024

Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ [...]

Mẫu hợp đồng lao động theo quy định mới nhất hiện nay năm 2024

Mẫu hợp đồng lao động là văn bản mà các bên tham gia ký kết [...]

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương [...]

Tổng hợp các văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp mới nhất hiện nay

Tổng hợp các văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp mới nhất hiện nay là điều [...]

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất năm 2024

Thực hiện những thủ tục hành chính là những thủ tục diễn ra hằng ngày [...]

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý bất động sản mới nhất năm 2024

Kinh doanh bất động sản đang có xu hướng phát triển, kéo theo các nhu [...]