Luật sư tư vấn luật thừa kế là dịch vụ cung cấp cho khách hàng những thông tin, tư vấn các quy định của pháp luật về: quyền thừa kế, di sản, chia thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế,… giúp khách hàng hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc để lại di sản hay nhận thừa kế. Với những quy định của pháp luật về thừa kế ngày càng phức tạp, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với những tài sản có giá trị lớn như bất động sản.

Tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế

Những đối tượng cần sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Người để lại di sản

 • Người để lại di sản là cá nhân. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật. Khi lập di chúc, người để lại di sản cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thừa kế để đảm bảo di chúc của mình được lập hợp pháp và hiệu lực;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người để lại di sản về các quy định của pháp luật về lập di chúc, cách thức lập di chúc hợp pháp, các loại di chúc, hiệu lực của di chúc,… giúp người để lại di sản lập di chúc một cách hợp pháp và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của những người được chỉ định là người thừa kế theo di chúc.

Người thừa kế theo pháp luật

 • Người thừa kế theo pháp luật là những người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật khi người để lại di sản không lập di chúc hoặc di chúc không hợp pháp;
 • Khi thừa kế theo pháp luật, người thừa kế cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật, các hàng thừa kế, cách thức xác định người thừa kế theo pháp luật,…;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người thừa kế theo pháp luật về các quy định của pháp luật, giúp người thừa kế hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thừa kế theo pháp luật.

Người thừa kế theo di chúc

 • Người thừa kế theo di chúc là những người được người để lại di sản chỉ định trong di chúc;
 • Khi thừa kế theo di chúc, người thừa kế cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc, các loại di chúc, các hiệu lực của di chúc,…
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người thừa kế theo di chúc về các quy định của pháp luật, giúp người thừa kế hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thừa kế theo di chúc.

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

 • Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật;
 • Đối tượng được hưởng gồm: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động;
 • Khi thừa kế theo quy định này, người thừa kế cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc về các quy định của pháp luật, giúp người thừa kế hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thừa kế theo quy định này.

Người thừa kế thế vị

 • Người thừa kế thế vị là người được hưởng di sản thay cho người thừa kế đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản.
 • Khi thừa kế theo quy định này, người thừa kế thế vị cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thừa kế thế vị;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người thừa kế thế vị về các quy định của pháp luật, giúp người thừa kế thế vị hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tranh chấp về quyền thừa kế

 • Khi xảy ra tranh chấp thừa kế, người bị tranh chấp cần sử dụng dịch vụ luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người bị tranh chấp thừa kế về các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa kế;
 • Luật sư sẽ hướng dẫn hoặc đại diện thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế.

Dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Tư vấn thừa kế nhà đất

 • Tư vấn về việc lập di chúc để lại di sản thừa kế là nhà đất;
 • Tư vấn về thủ tục kê khai thừa kế nhà đất;
 • Tư vấn thừa kế nhà đất theo pháp luật;
 • Tư vấn thừa kế nhà đất theo di chúc;

Tư vấn lập di chúc

 • Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn, soạn thảo, lập di chúc đúng với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn thủ tục kê khai thừa kế

 • Tư vấn về điều kiện kê khai thừa kế
 • Tư vấn về hồ sơ kê khai thừa kế
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục kê khai thừa kế
 • Tư vấn về thời hạn kê khai thừa kế

Tư vấn thừa kế theo pháp luật

 • Xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Hướng dẫn cách chia thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn thỏa thuận chia thừa kế theo pháp luật;
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn về thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác;
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế.

Tư vấn thừa kế theo di chúc

 • Điều kiện có hiệu lực của di chúc;
 • Thẩm quyền, thủ tục công chứng di chúc;
 • Lựa chọn người làm chứng cho di chúc;
 • Soạn di chúc theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn về việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với di sản thừa kế theo di chúc.

Tư vấn thừa kế thế vị

 • Xác định người thừa kế thế vị;
 • Tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của người thừa kế thế vị;
 • Tư vấn về việc phân chia di sản thừa kế thế vị;
 • Tư vấn về việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với di sản thừa kế thế vị;
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp thừa kế thế vị.

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

 • Xác định người thừa kế;
 • Tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ của người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc;
 • Tư vấn về việc phân chia di sản thừa kế;
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp thừa kế.

Giải quyết tranh chấp thừa kế

 • Tư vấn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp thừa kế;
 • Tư vấn về thừa kế, tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Soạn hồ sơ khởi kiện;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Đại diện ủy quyền thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

 • Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về lập di chúc, các loại di chúc, cách thức lập di chúc, các lưu ý khi lập di chúc,…
 • Được tư vấn và giải đáp các thắc mắc về các quy định của pháp luật về thừa kế, từ đó có thể thực hiện các thủ tục thừa kế một cách hợp pháp và hiệu quả;
 • Thực hiện các thủ tục thừa kế một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng;
 • Tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình giải quyết thủ tục thừa kế, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra tranh chấp thừa kế;
 • Thực hiện các thủ tục thừa kế một cách chính xác và đúng quy định, tránh các rủi ro pháp lý;
 • Luật sư sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết thủ tục thừa kế;

Phí dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Phí dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Phí dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Do tính chất phức tạp và đa dạng của các vụ việc thừa kế, nên chi phí thuê luật sư không được quy định cụ thể mà được thỏa thuận giữa khách hàng và luật sư. Mức phí cụ thể sẽ được luật sư báo phí  sau khi nghiên cứu vụ việc. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức phí dịch vụ:

 • Nội dung tư vấn: hồ sơ vụ việc đơn giản sẽ có mức phí thấp hơn;
 • Thời gian tư vấn: một vụ thừa kế có nhiều người thừa kế, có tranh chấp,… sẽ mất nhiều thời gian hơn tư vấn về một vụ thừa kế đơn giản, không có tranh chấp,…;
 • Địa điểm tư vấn: Tư vấn tại văn phòng thường có phí cao hơn tư vấn qua điện thoại hoặc email.

Cách thức liên hệ dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế, hãy liên hệ ngay với Luật Kiến Việt để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi bằng các phương thức sau:

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

 • Liên hệ trực tiếp tại công ty luật: Khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng công ty Luật Kiến Việt để gặp luật sư, trao đổi trực tiếp về vấn đề cần tư vấn.
 • Tư vấn luật thừa kế trực tuyến qua điện thoại số 0386.579.303 Ls Đỗ Thanh Lâm trực tiếp giải đáp. Gửi thông tin hồ sơ tư vấn qua Email, Zalo, Facebook của Công ty Luật Kiến Việt. Đây là hình thức nhận được tư vấn về thừa kế thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
 • Liên hệ tư vấn luật miễn phí qua qua Email: Khách hàng có thể gửi câu hỏi, thắc mắc về vấn đề cần tư vấn qua email của Luật Kiến Việt: contact@luatkienviet.com. Luật sư sẽ trả lời câu hỏi, thắc mắc của khách hàng qua email.
 • Liên hệ tư vấn pháp luật miễn phí qua Zalo: dùng điện thoại có cái ứng dụng Zalo kết nối đến tìm kết nối đến số Zalo của luật sư tư vấn: 0386.579.303
 • Liên hệ tư vấn pháp luật miễn phí qua Facebook Luật Kiến Việt theo địa chỉ: https://www.facebook.com/luatkienviet

Kiến Thức Liên Quan

Vợ chồng không đăng ký kết hôn có được hưởng di sản của nhau không?

Vợ chồng không đăng ký kết hôn có được hưởng di sản của nhau không là vấn đề pháp lý [...]

Khi nào di sản thừa kế chuyển thành tài sản của cá nhân hợp pháp

Khi nào di sản thừa kế chuyển thành tài sản của cá nhân hợp pháp theo quy định của pháp [...]

Tư vấn xác định thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Việc xác định thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản sau khi người thân [...]

Tài sản đang thế chấp thì có được thừa kế không?

Tài sản đang thế chấp thì có được thừa kế không là một thắc mắc phổ biến khi mà tài [...]

Di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật hay không?

Việc một người lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thân là cần thiết nhằm tránh [...]

Ai được giữ tài sản thừa kế chưa chia

Ai được giữ tài sản thừa kế chưa chia là vấn đề pháp lý mà nhiều người đồng thừa kế [...]

Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là quy định về thời hạn mà người thừa kế [...]

Khi nào một người bị truất quyền thừa hưởng di sản thừa kế?

Khi nào một người bị truất quyền thừa hưởng di sản thừa kế là vấn đề được cả người để [...]

Xem thêm