Tác Giả: Đàm Trung Thành

Đàm Trung Thành

Chức vụ: Luật sư cộng sự

Lĩnh vực tư vấn: hợp đồng, tài sản, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động

Trình độ đào tạo: Đại học luật TP. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 11

Tổng số bài viết: 0 bài viết

Email: lsdamtrungthanh@luatkienviet.com

Trước khi gia nhập Kiến Việt, luật sư Thành từng làm việc tại Cơ quan thi hành án dân sự, pháp chế tuân thủ Công ty Tài chính FE Credit và LOTTE Mart Việt Nam. Gần đây nhất, luật sư Thành có gần 03 năm là luật sư thành viên của một công ty luật chuyên tham gia tố tụng tại tòa án các cấp. Luật sư Thành được đánh giá cao trong lĩnh vực giải quyết các tranh chấp về hợp đồng, tài sản, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động.

Bài Viết Của Tác Giả