Tác Giả: Lê Hữu Vy

Lê Hữu Vy

Chức vụ:

Lĩnh vực tư vấn:

Trình độ đào tạo:

Số năm kinh nghiệm thực tế:

Tổng số bài viết: 0 bài viết

Email: lslehuuvy@luatkienviet.com

Lê Hữu Vy tốt nghiệp đại học và sau đại học tại trường Đại học Kiến trúc TP. HCM, cử nhân Luật tại trường Đại học Luật TP. HCM. Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban phụ trách Quản lý dự án tại TTC Land, Phó Trưởng khoa Kiến trúc – Xây dựng tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ông là người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu.

Bài Viết Của Tác Giả