Nguyễn Hoàng Việt

Chức vụ:

Lĩnh vực tư vấn:

Trình độ đào tạo:

Số năm kinh nghiệm thực tế:

Tổng số bài viết: 0 bài viết

Email: lsnguyenhoangviet@luatkienviet.com

Luật sư Việt tốt nghiệp Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh năm 2001 và sau đó lấy bằng Kỹ sư Điện. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật về Điện và năng lượng, đấu thầu, lao động và quy trình nội bộ, luật hành chính.

Bài Viết Của Tác Giả