Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

 

Sau khi thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng, trong quá trình vận hành doanh nghiệp, có thể phát sinh trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi tên. Vậy, khi đổi tên thì doanh nghiệp có phải thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh không? Nếu có thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Nếu bạn chưa nắm được những vấn đề này thì Luật Kiến Việt sẽ giải đáp cho bạn thông qua bài viết sau:

Thay đổi tên doanh nghiệp là gì?

Thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng
Thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Tên doanh nghiệp là tên gọi của một doanh nghiệp được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Việc thay đổi tên công ty có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như thay đổi hình thức kinh doanh, nhận chuyển nhượng lại công ty từ thành viên/cổ đông khác….

Theo đó, thay đổi tên doanh nghiệp là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh là Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

>> Xem ngay: Đặt tên của doanh nghiệp như thế nào?

Điều kiện thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Việc thay đổi tên, sử dụng tên mới của doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thay đổi phải hợp lệ, tên mới của doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Cụ thể:

-Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: “Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.”

-Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

– Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký,

Ví dụ: Một công ty TNHH một thành viên đã thành lập có tên: “Công ty TNHH một thành viên Thanh Lâm”. Theo đó, tên mới của doanh nghiệp không được đặt tên trùng với tên này. Để tra cứu tên công ty đã được đăng ký, các bạn tiến hành tra cứu trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Ví dụ: Không được đổi tên doanh nghiệp tư nhân của bạn thành “ Doanh nghiệp tư nhân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

-Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ví dụ: Nếu bạn đổi tên công ty là: “ Công ty TNHH 2 thành viên Sung Sướng” thì khả năng cao hồ sơ của bạn sẽ bị trả về.

>> Bạn đã biết chưa: Những điều doanh nghiệp cần làm sau khi thành lập theo quy định hiện nay

Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Việc thay đổi tên doanh nghiệp trải qua 2 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

        Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

Đối với công ty hợp danh:

        Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

        Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh về việc đổi tên công ty.

Đối với công ty TNHH một thành viên:

        Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

        Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

        Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

        Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc đổi tên doanh nghiệp.

Đối với công ty cổ phần:

        Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

        Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tiến hành gửi hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc scan hồ sơ và gửi theo phương thức trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

>>Xem ngay: Các loại tài sản có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thời gian và lệ phí thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Thời gian thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan  đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xem xét hồ sơ:

        Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

        Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng: 50.000 đồng/lần, được nộp online qua Cổng thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục đăng ký.

Thêm vào đó, sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Lệ phí công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Thủ tục thay đổi tên công ty
Thủ tục thay đổi tên công ty

Những câu hỏi thường gặp về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Câu 1: Những công việc phải làm sau khi thay đổi tên doanh nghiệp là gì?

Thứ nhất, khắc lại con dấu nếu thay đổi tên tiếng Việt

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới với tên doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không phải làm thủ tục thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Mẫu dấu của doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp quyết định về số lượng và hình thức, cơ quan đăng ký kinh doanh không còn quản lý nữa.

Nhưng để thống nhất hình thức trong các văn bản của doanh nghiệp, sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp vẫn nên khắc lại con dấu.

Thứ hai, công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Thứ ba, thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng

Thứ tư, thông báo cho đối tác, bạn hàng về việc thay đổi tên công ty.

Câu 2: Việc thay đổi tên doanh nghiệp có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không?

Theo Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Câu 3: Thay đổi tên doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế?

Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế của doanh nghiệp

>>Xem thêm: Thấy gì qua việc doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng

Dịch vụ pháp lý của Luật Kiến Việt

Trên đây là nội dung giới thiệu về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn:

Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.7 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *