Đặng Thị Kim Loan

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn pháp luật, Thực hiện các thủ tục pháp Lý cho cá nhân, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 1 bài viết

Email: lsdangthikimloan@luatkienviet.com

Luật sư Loan tốt nghiệp thạc sỹ luật Kinh tế Trường ĐH Luật TP. HCM. Trước đây cô từng đảm nhiệm ở vị trí pháp chế, luật sư riêng cho các doanh nghiệp trong nước và có vốn nước ngoài. Vì thế luật sư Loan có nhiều kinh nghiệm và được đánh giá cao ở vai trò pháp chế và tuân thủ, đầu tư nước ngoài, nhượng quyền thương mại, F&B, hợp đồng, lao động và việc làm.

Bài Viết Của Tác Giả