Điều kiện tách thửa đất tại Long An

 

Nhu cầu tách thửa đất tại Long An hiện nay là rất lớn, hoạt động phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản trở nên sôi nổi. Do đó nắm rõ về điều kiện tách thửa đất giúp cho việc tách thửa thực hiện theo nhu cầu cá nhân hay kinh doanh được diễn ra dễ dàng hơn. Tỉnh Long An đã có văn bản quy định về điều kiện tách thửa đất tại Long An. Bài viết sau đây, Luật Kiến Việt sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này đến quý bạn đọc.

Điều kiện tách thửa đất tại Long An

Điều kiện tách thửa đất tại Long An

Điều kiện chung về tách thửa đất theo quy định pháp luật

Theo quy định pháp luật, hộ gia đình cá nhân được quyền tách thửa đất, tuy nhiên mỗi tỉnh thành những có quy định cụ thể khác nhau về việc tách thửa đất, và cần căn cứ vào đó để thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 75a Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020 NĐ-CP và các văn bản quy định về điều kiện tách thửa đất của các tỉnh thành thì điều kiện chung về tách thửa gồm:

 • Phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất muốn tách thửa
 • Đất không tranh chấp
 • Đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Còn trong thời hạn sử dụng đất
 • Đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu theo quy định của từng tỉnh, thành phố(căn cứ vào quy hoạch, tập quán tại địa phương,…).

>> Xem thêm: Thủ tục tách thửa đất tại Long An

Điều kiện chung về tách thửa đất tại Long An

Tại Điều 6 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An quy định các điều kiện được tách thửa đất. Theo đó, người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở
 • Thửa đất hoặc một phần thửa đất chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước.
 • Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa chấp hành xong quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước.
 • Đất không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Long An

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An quy định các điều kiện được tách thửa đất như sau:

Diện tích tách thửa đất ở tại đô thị ở Long An

 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m:

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 45 m². 
  • Chiều rộng tối thiểu là 05 m.
  • Chiều sâu tối thiểu là 05 m.
 • Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m:

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 36 m². 
  • Chiều rộng tối thiểu là 04 m.
  • Chiều sâu tối thiểu là 04 m.
 • Thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định chỉ giới đường đỏ

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 80 m². 
  • Chiều rộng tối thiểu là 04 m.
  • Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Diện tích tách thửa đất ở nông thôn ở Long An

 • Thửa đất khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19 m.

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 100 m². 
  • Chiều rộng tối thiểu là 05 m.
  • Chiều sâu tối thiểu là 15 m.
 • Thửa đất khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m.

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 80 m².
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 15 m. 
 • Thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa có quy định chỉ giới đường đỏ

  • Sau khi tách thửa và trừ đi diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, đường thủy thì diện tích tối thiểu của thửa đất là 100 m².
  • Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m.
  • Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 20 m.

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Long An

 • Thửa đất nông nghiệp mới tách thửa và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu là 1.000 m² đối với khu vực gồm:

  • Các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng;
  • Các xã: Bình Đức, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Lương Hòa, Lương Bình và Tân Hòa thuộc địa bàn huyện Bến Lức; 
  • Các xã: Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thạnh, Tân Long, Long Thuận, Tân Thành, Mỹ An, Bình An thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa.
 • Thửa đất nông nghiệp mới tách thửa và thửa đất còn lại đối với các khu vực còn lại sau khi tách thửa 

  • Đối với đất trồng lúa, đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu là 1.000 m². 
  • đối với các loại đất nông nghiệp còn lại là 500 m². 

Lưu ý về tách thửa đất tại Long An

Căn cứ theo Điều 10 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An quy định các trường hợp đặc biệt UBND tỉnh giao UBND cấp huyện căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều kiện cụ thể để xem xét, giải quyết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc tách thửa đất không đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu thuộc các trường hợp sau: 

 • Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chủ sử dụng đất thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • Thửa đất đủ điều kiện tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa nhưng trước đây do hộ gia đình, cá nhân hiến đất hoặc đồng ý thu hồi một phần thửa đất (không yêu cầu bồi thường) để sử dụng vào mục đích công cộng, nay diện tích đất còn lại không đủ điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa. 
 • Tách thửa đất ở tiếp giáp với hệ thống sông, kênh, rạch do nhà nước quản lý nhưng phải đảm bảo kết nối hệ thống giao thông đường bộ do nhà nước quản lý. 
 • Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con được pháp luật thừa nhận; thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phù hợp quy định pháp luật về dân sự, đất đai và phù hợp tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Dịch vụ tư vấn tách thửa đất tại Long An

Điều kiện tách thửa đất tại Long An

Luật sư tư vấn điều kiện tách thửa tại Long An

Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Long An. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về pháp luật đất đai tại tỉnh Long An, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi- Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn cụ thể chi tiết.

>> Xem thêm: Thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/ 

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com 

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet 

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4.5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *