Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả nước và hình thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia và quốc tế. Với bờ biển dài 192 km, những bãi tắm đẹp cùng đồi cát trắng hoang sơ, khí hậu trong lành, Bình Thuận hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Nói vậy để thấy rằng, tiềm năng phát triển dự án bất động sản (đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng) tại Bình Thuận đang rất dồi dào. 

Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng thị trường bất động sản ở Bình Thuận vẫn cho thấy nhiều chỉ số khả quan, thu hút nhiều dòng vốn đầu tư, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để bứt tốc vào những tháng cuối năm. Do đó mà nhu cầu chuyển nhượng dự án bất động sản ở Bình Thuận rất lớn, nên trên cơ sở quy định của pháp luật, Luật Kiến Việt sẽ giúp chủ đầu tư nắm rõ hơn về điều kiện cũng như quy trình chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản. Cùng tìm hiểu Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận bài viết sau của KienViet Law Firm.

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Chuyển nhượng dự án bất động sản

Chuyển nhượng dự án bất động sản là gì ?

Chuyển nhượng dự án bất động sản là một nội dung điều chỉnh của pháp luật Luật Kinh doanh bất động sản, được Luật Kinh doanh bất động sản 2014 xây dựng thành một thủ tục hoàn chỉnh trên cơ sở hoàn thiện những nội dung còn sơ sài, chưa phù hợp trong Luật Kinh doanh bất động sản 2006. 

Theo đó, Chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư kinh doanh bất động sản cũ chuyển giao toàn bộ hoặc một phần vốn, khu đất và hạ tầng và quyền thực hiện dự án kinh doanh bất động sản cho chủ đầu tư kinh doanh bất động sản mới

Chủ đầu tư kinh doanh bất động sản mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án, kế thừa những quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trước với dự án (hoặc 1 phần dự án) đối với dự án được chuyển giao để đầu tư kinh doanh

>>Xem thêm: Điều kiện đăng ký làm chủ dự án bất động sản

Điều kiện để chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận

Thứ nhất , tuân thủ nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản, bao gồm: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Thứ hai, dự án bất động sản đáp ứng điều kiện được phép chuyển nhượng (Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014), bao gồm:

 • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
 • Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt;

Thứ ba, điều kiện đối với chủ thể (Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014):

 • Điều kiện đối với chủ đầu tư chuyển nhượng ( bên bán): Đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai của dự án.
 • Điều kiện đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng ( bên mua): Phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; Có đủ năng lực tài chính; Cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Lưu ý: Bên mua không cần phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư, nếu dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chấp thuận đầu tư. Như vậy, bên bán trong trường hợp này cũng không thuộc trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ.

Ngoài thủ tục cho việc chấp thuận chuyển nhượng dự án, bên mua sẽ không cần phải thực hiện một số thủ tục đầu tư liên quan đến việc chấp thuận dự án đầu tư (ví dụ như hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án…) nếu không có sự thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

>>Xem ngay: Dự án nhà ở có thể xây dựng trên đất thuê hay không

Hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận

 • Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư chuyển nhượng theo Mẫu số 08a và 08b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP;
 • Hồ sơ dự án bất động sản, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng, gồm:

  • Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Bản sao chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng;
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng;
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09a và 09b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP;
 • Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, gồm:

  • Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án của bên nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 10a và 10b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP;
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ không thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Nếu chưa có thì:

   • Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 2 năm: văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất;
   • Đối với doanh nghiệp mới thành lập: nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp

>>Bạn đã biết chưa: Các hình thức trở thành chủ đầu tư dự án bất động sản

Thủ tục xin chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận

Căn cứ vào Điều 51 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Điều 12 và Điều 13 NĐ 76/2015/NĐ-CP thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Gửi hồ sơ

Chủ đầu tư (bên bán) gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Nếu hồ sơ hợp lệ thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

Trường hợp dự án do Thủ tướng quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng quyết định.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>>Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư tại Bình Thuận

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận

Trên đây là nội dung tư vấn cho bạn đọc về Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Bình Thuận. Cùng với các bài viết khác trên luatkienviet.com, hy vọng bạn đọc có được những thông tin hữu ích trước khi thực hiện thủ tục.

Nếu bạn đọc ở Bình Thuận có thắc mắc hay cần dịch vụ Luật sư dự án của chúng tôi, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn về các vấn đề:

Thông tin liên hệ tư vấn dự án bất động sản ở Bình Thuận:

Công ty Luật TNHH Kiến Việt

Website: luatkienviet.com

Phone: 0386 579 303·       

Email: contact@luatkienviet.com

Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet 

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Xin cảm ơn!

Scores: 4.3 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *