Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Công ty hợp danh là một trong 5 loại hình doanh nghiệp được ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2020. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng mà chưa biết quy trình, hồ sơ thành lập gồm những gì. Bài viết này Luật Kiến Việt sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho bạn:

Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng
Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Tổng quan về công ty hợp danh

Căn cứ pháp lý

Công ty hợp danh là gì?

Điều 117 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về các đặc điểm của công ty hợp danh:

 • Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn với nghĩa vụ nợ phát sinh của công ty, tức là phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức với chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn. Tức là chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hơp danh có tư cách pháp nhân.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Do đó, công ty hợp danh chỉ có thể huy động vốn bằng cách vay vốn ngân hàng.

Ưu điểm của công ty hợp danh

Với những đặc điểm vừa nêu, chúng ta có thể rút ra một số ưu điểm của công ty hợp danh như sau:

 • Với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh khiến công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các đối tác kinh doanh. Thêm vào đó, ngân hàng dễ cho vay vốn và hoãn nợ hơn cũng bởi vì chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của công ty hợp danh
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản nên việc điều hành quản lý công ty không phức tạp.
 • Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên hợp danh. Do vậy, đối với các hoạt động các dịch vụ đề cao uy tín cá nhân, như muốn thành lập công ty luật thì công ty hợp danh là một loại hình đáng cân nhắc.

>>Xem thêm: Các loại tài sản có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Để thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện chủ sở hữu của công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Chủ sở hữu công ty hợp danh là các thành viên hợp danh . Không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng. Cần lưu ý một số điểm sau đối với chủ sở hữu công ty hợp danh tại Lâm Đồng:

Thứ nhất, chủ sở hữu công ty hợp danh phải là cá nhân.

Thứ hai, chủ sở hữu công ty hợp danh không được thuộc một trong các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp, quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020:

 • Cán bộ, công chức, viên chức;Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ví dụ: Giảng viên đã vào biên chế của trường đại học là viên chức, do đó không được thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng.

 

Thứ ba, lưu ý về hạn chế của thành viên hợp danh tại Điều 180 Luật doanh nghiệp 2020: Thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty, trừ trường hợp được tất cả các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.

Ví dụ: Anh A đã là thành viên công ty hợp danh X, Anh A không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh Y nếu không được tất cả các thành viên của công ty hợp danh này đồng ý.

 

Thứ tư, lưu ý về chứng chỉ hành nghề: nếu công ty hợp danh kinh doanh ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người quản lý, điều hành doanh nghiệp phải có các chứng chỉ tương ứng, lưu trữ tại trụ sở công ty.

Ví dụ: Đối với công ty hợp danh cung cấp dịch vụ pháp lý, pháp luật yêu cầu các thành viên hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.

Điều kiện về vốn điều lệ của công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Thông thường pháp luật không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ cần có khi thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng, tuy nhiên công ty nên có một mức vốn điều lệ phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và quy mô kinh doanh của mình.

Mặt khác, nếu công ty kinh doanh ngành nghề thuộc một trong các ngành nghề pháp luật quy định vốn pháp định thì mức v ốn điều lệ ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định này.

Ví dụ : Bạn muốn thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, pháp luật quy định mức vốn pháp định với ngành nghề này là 5 tỉ đồng. Vì vậy, công ty của bạn phải có vốn điều lệ từ 5 tỉ trở lên.

>> Xem thêm: Thấy gì qua việc doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Công ty hợp danh tại Lâm Đồng không được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh theo khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2020, cụ thể:

 • Kinh doanh các chất ma túy
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, ngoài các ngành nghề kinh doanh kể trên thì công ty hợp danh tại Lâm Đồng có thể tự do kinh doanh các ngành nghề khác. Tuy nhiên lưu ý với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì công ty hợp danh phải đáp ứng các điều kiện tương ứng theo luật định.

Điều kiện về trụ sở của của công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, bạn muốn thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng thì trụ sở chính phải đặt trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính: địa chỉ phải bao gồm số nhà, đường, phường, thành phố; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Hạn chế đối với trụ sở chính: không được đặt trụ sở công ty tại các căn hộ chung cư có mục đích để ở. Điều này bị cấm theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014. Thêm vào đó, một số ngành nghề kinh doanh không được đặt trụ sở trong khu dân cư, ví dụ như: các ngành nghề liên quan đến hóa chất, sản xuất bột giấy, sản xuất thuốc lá…

Điều kiện về tên của công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Tên công ty là một trong những vấn đề mà công ty cần quan tâm khi tiến hành thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng. Tên công ty góp phần làm khách hàng ấn tượng, dễ nhớ, tạo “thương hiệu” riêng cho công ty. Điều 37,38 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về đặt tên công ty như sau:

-Tên tiếng Việt của công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự: “Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.”

-Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

– Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký,

Ví dụ: Một công ty hợp danh đã thành lập có tên: “Công ty hợp danh Thanh Lâm”. Theo đó, tên công ty hợp danh tại Lâm Đồng mà bạn định thành lập không được đặt tên trùng với tên này. Để tra cứu tên công ty đã được đăng ký, các bạn tiến hành tra cứu trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Ví dụ: Không được đặt tên công công ty hợp danh tại Lâm Đồng là: “Công ty hợp danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”

-Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ví dụ: Nếu bạn đặt tên công ty là: “Công ty hợp danh Lầu Xanh ” thì khả năng cao hồ sơ của bạn sẽ bị trả về.

Tên công ty hợp danh không phù hợp sẽ bị cơ quan đăng ký kinh doanh trả hồ sơ, vì vậy, trong quá trình đặt tên công ty hợp danh, các bạn cần chú ý đặt tên sao phù hợp với quy định của pháp luật. Tên công ty hay không là chưa đủ, phải phù hợp với quy định hiện hành.

>> Có thể bạn cần: Đặt tên của doanh nghiệp như thế nào?

Điều kiện về hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng là đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp danh, bạn phải chuẩn bị hồ sơ thành lập phù hợp theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Những giấy tờ cần có trong hồ sơ thành lập công ty hợp danh sẽ được Luật Kiến Việt trình bày cụ thể trong mục 3 sau đây

Trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng
Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Nhìn chung, quá trình đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng trải qua các bước sau

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đây là bước quan trọng, yêu cầu người soạn thảo hồ sơ phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, điền thông tin chính xác. Bởi lẽ nếu thiếu giấy tờ cần thiết hoặc điền sai thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lại hồ sơ và công ty phải nộp lại từ đầu, dẫn đến quá trình đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng bị kéo dài.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng là:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh);

3. Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký)

4. Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn là cá nhân

5. Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với thành viên góp vốn là tổ chức.

6. Đối với trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần có, chủ sở hữu nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Có 2 phương thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng:

Cách 1: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng:

Doanh nghiệp tiến hành scan các văn bản giấy tờ trên và nôp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn. Đây là phương thức nộp hồ sơ nhanh chóng, đơn giản, ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp.

Thời gian và lệ phí thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Thời gian thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng:

Sau khi nộp hồ sơ , trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ:

-Nếu hồ sơ có sai sót sẽ có thông báo bổ sung, theo đó doanh nghiệp sẽ sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu.

-Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang theo giấy biên nhận giải quyết hồ sơ đến nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp theo thông báo.

Tuy nhiên đây chỉ là thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp còn bao gồm cả thời gian chuẩn bị hồ sơ, thêm vào đó nếu hồ sơ không hợp lệ thì doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục từ đầu, việc này sẽ kéo dài thời gian thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng.

Lệ phí đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng:

-Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ trực tiếp cần nộp đồng thời lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

-Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tuyến: Khi đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp, chỉ phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

>>Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Câu 1: Ai có quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng?

Trả lời: Thành viên hợp danh của công ty hoặc tổ chức, cá nhân được các thành viên hợp danh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Câu 2: Thành viên công ty hợp danh có thể đồng thời là chủ công ty khác hay không?

Trả lời: Thành viên hợp danh có thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác nếu được tất cả các thành viên của công ty hợp danh đồng ý.

Câu 3: Thành viên hợp danh có đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân được không?

Trả lời: Thành viên hợp danh có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý.

Câu 4: Có ngành nghề kinh doanh nào bắt buộc phải thành lập dưới hình thức công ty hợp danh không?

Trả lời: Một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải thành lập công ty hợp danh. Ví dụ hiện nay như văn phòng công chứng (do 2 công chứng viên thành lập theo hình thức hợp danh)

Dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng

Trên đây là nội dung giới thiệu về thành lập công ty hợp danh tại Lâm Đồng. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn:

Trân trọng cảm ơn!

 

Scores: 4.1 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *