Khởi kiện yêu cầu cơ quan nhà nước giao đủ diện tích đất ở khi thu hồi đất

Luật Kiến Việt thực hiện việc tư vấn pháp lý và hỗ trợ người dân tại thành phố Buôn Ma Thuột khởi kiện UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc không giao đủ đất ở sau khi thu hồi đất ở của người dân. Cụ thể năm trước, UBND thành phố Buôn Ma Thuột khi triển khai dự án đã tiến hành thu hồi đất của người dân trên tuyến đường đi qua. Trong đó người dân bị thu hồi đất nông nghiệp và đất ở.

Sau khi thu hồi đất của người dân, UBND thành phố đã không giao đủ diện tích đất ở trong tổng số đất ở mà người dân bị thu hồi.

Trên cơ sở đó, Luật sư Đỗ Thanh Lâm của Công ty Luật Kiến Việt đã tư vấn pháp lý và tiến hành khởi kiện UBND Tp Buôn Ma Thuột ra tòa án tỉnh để yêu cầu giao thêm lô đất ở cho người dân.

Việc thực hiện này là có căn cứ pháp luật, được quy định tại Khoản 1 Điều 6 của NĐ 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

  1. a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;”. …
  2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Luật sư của Luật Kiến Việt hỗ trợ người dân khởi kiện hành chính tại tòa án

Scores: 4.4 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *