Tổng hợp Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành ở Việt Nam

Công ty luật Kiến Việt Tổng hợp Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành ở Việt Nam đang có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình.

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.  

Tổng hợp Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành ở Việt Nam

 

LUẬT:

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 (Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017)

Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Bộ luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt.

 

NGHỊ QUYẾT

 

Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2017.

 

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021.

 

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25 tháng 10 năm 2019 về hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019.

 

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 25 tháng 10 năm 2019 về hướng dẫn quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự về việc xé xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Nghị quyết này hướng dẫn một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử vụ án và việc tổ chức xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

 

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 8 năm 2019 về hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểu y tế và điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấp nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2019.

 

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 5 năm 2019 về hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2019.

 

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 1 năm 2019 về hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

 

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP ngày 5 tháng 11 năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018.

 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

 

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6 năm 2018..

 

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016.

 

NGHỊ ĐỊNH

 

Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Nghị định này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

 

Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 2 năm 2018.

Nghị định này quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy.

Scores: 4.9 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *