Tổng hợp các văn bản pháp luật cạnh tranh

 

LUẬT VỀ CẠNH TRANH

Luật Cạnh tranh năm 2018

Luật Cạnh tranh được có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019. Luật này được ban hành vào ngày 12 tháng 06 năm 2018 với nội dung quy định về hnh vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

NGHỊ ĐỊNH VỀ CẠNH TRANH

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Nghị định này quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác.

Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 01 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2015, quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.

THÔNG TƯ VỀ CẠNH TRANH

Thông tư số 63/2021/TT-BTC ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2021 quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2021.

Thông tư số 58/2020/TT-BTC ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2020 quy định mức thu, chế độ thu,  nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2020. Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, gồm: phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Scores: 4.9 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *