Tổng hợp các văn bản pháp luật lĩnh vực Tố tụng hình sự

Công ty luật Kiến Việt tổng hợp các văn bản pháp luật về Tố tụng hình sự đang có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.  

Tổng hợp các văn bản pháp luật lĩnh vực Tố tụng hình sự

 

BỘ LUẬT, LUẬT:

 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 số: 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015

Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế cho bộ luật hình sự 2003.

Đây là Bộ luật có phạm vi điều chỉnh về quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

 

Luật thi hành án hình sự 2019 số: 41/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019

Luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Đây là luật có phạm vi điều chỉnh về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 số: 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Đây là luật có phạm vi điều chỉnh về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

 

NGHỊ QUYẾT:

 

Nghị quyết Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự số: 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Đây là nghị quyết ban hành 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Nghị quyết về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự số: 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định số: 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Đây là nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ- CP ngày 7 tháng 3 năm 2018.

 

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp số: 115/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2017

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam số: 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam số: 121/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

THÔNG TƯ:

 

Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của toà gia đình và chưa thành niên số: 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2018

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

 

Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định 30/2018/NĐ- CP ngày 7 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nghị định số 97/2019/NĐ- CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP số: 30/2020/TT- BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

 

Thông tư quy định trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố số: 46/2019/TT-BCA ngày 10 tháng 10 năm 2019

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH:

 

Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi số: 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2018

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2019.

 

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo số: 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05 tháng 9 năm 2018

Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2018.

 

Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm số: 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 7 tháng 8 năm 2018

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 9 tháng 2 năm 2018

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01 tháng 2 năm 2018

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 

Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hoá liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa số: 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01 tháng 2 năm 2018

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2018.

 

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

 

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều của bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ số: 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

 

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22 tháng 12 năm 2017

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 2 năm 2018 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TATC ngày 27 tháng 8 năm 2010.

 

Scores: 4.6 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *