Tổng hợp các văn bản pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Công ty Luật Kiến Việt tổng hợp các văn bản pháp luật về Tố tụng dân sự đang có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.  

Tổng hợp các văn bản pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

 

LUẬT:

 

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Đây là Bộ luật điều chỉnh trực tiếp về hoạt động tố tụng dân sự hiện nay và thay thế cho Bộ luật Tố tụng dân sự 2004.

Bộ luật Tố tụng dân sự là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự để bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

 

NGHỊ QUYẾT:

 

Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Đây là Nghị quyết hướng dẫn về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Quốc hội ban hành.

 

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2016. Đây là Nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật tố tụng dân sự để giải quyết các vấn đề về án phí theo thủ tục rút gọn, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết vụ án, thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động.

 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017. Đây là Nghị quyết về một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành.

 

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

 

Nghị quyết Số: 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật tố tụng dân sự của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết này hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 24 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

 

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.

 

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

 

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 03 năm 2017 về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án

Nghị quyết này có hiệu lực từ 01 tháng 07 năm 2017.

 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.

 

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại

Nghị quyết này có hiệu lực từ 02 tháng 07 năm 2014.

 

THÔNG TƯ:

 

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 tháng 08 năm 2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 09 năm 2016.

 

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2016.

 

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31 tháng 08 năm 2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 năm 2016.

 

GIẢI ĐÁP NGHIỆP VỤ

 

Số: 02/GĐ-TANDTC ngày 19 tháng 9 năm 2016 một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự tòa án nhân dân tối cao

 

CV Số: 72/TANDTC-PC  ngày 11 tháng 04 năm 2017 V/v: thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn

 

Quyết định Số: 120/QĐ-TANDTC ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong tòa án nhân dân của tòa án nhân dân tối cao

 

CV Số: 152/TANDTC-PC V/v giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu

Scores: 4.9 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 390 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *