Tổng hợp các văn bản pháp luật về Đầu tư tại Việt Nam

Sau đây, Công Ty Luật TNHH Kiến Việt sẽ tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại.

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.

 

LUẬT

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, riêng quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế cho Luật đầu tư 2014 trước đó.

Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

 

Luật số: 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

NGHỊ ĐỊNH

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn Luật đầu tư

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

 

Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Luật PPP) về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; các nội dung trong chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; xử lý tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký

 

Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký

 

Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Văn bản hợp nhất Số: 08/VBHN-NHNN ngày 22 tháng 02 năm 2019

Đây là văn bản hợp nhất Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Nghị định quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (sau đây gọi là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài).

 

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

 

Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG TƯ

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Thông tư có hiệu lực ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

 

Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

 

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Scores: 4.3 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *