Tổng hợp các văn bản pháp luật về nhà ở tại Việt Nam

Sau đây Công Ty Luật Kiến Việt sẽ tổng hợp các văn bản pháp luật về nhà ở tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại

LUẬT:

1. Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Đây là Luật điều chỉnh trực tiếp về Nhà ở hiện nay và thay thế cho Luật Nhà ở năm 2005.

Luật Nhà ở năm 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Tải văn bản này tại ĐÂY

NGHỊ ĐỊNH:

2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn Luật Nhà ở

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Đây là Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở năm 2014

Tải văn bản này tại ĐÂY

3. Nghị định Số: 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Tải văn bản này tại ĐÂY

4. Nghị định Số: 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 4 năm 2021

Tải văn bản này tại ĐÂY

5. Nghị định Số: 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tải văn bản này tại ĐÂY

6. Nghị định Số: 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Tải văn bản này tại ĐÂY 

THÔNG TƯ:

 7. Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Tải văn bản này tại ĐÂY

8. Thông tư Số: 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư Số: 20/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội về: Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng; phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Tải văn bản này tại ĐÂY

9. Thông tư 26/2015/TT-NHNN  ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Tải văn bản này tại ĐÂY

10. Thông tư Số: 08/VBHN-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2019 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Tải văn bản này tại ĐÂY

11. Thông tư Số: 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Tải văn bản này tại ĐÂY

12. Thông tư Số : 37/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Tải văn bản này tại ĐÂY

13. Văn bản hợp nhất Số: 09/VBHN-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2019 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tải văn bản này tại ĐÂY

14. VBHN Số: 02/VBHN-BXD Ngày 04 Tháng 3 Năm 2020 Hướng Dẫn Quản Lý Sử Dụng Nhà Ở Công Vụ

Tải văn bản này tại ĐÂY

Scores: 4.8 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *