Tổng hợp các văn bản pháp luật về Quy hoạch tại Việt Nam

Sau đây Công Ty Luật TNHH Kiến Việt sẽ tổng hợp các văn bản pháp luật về Quy hoạch tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại.

Các bạn bấm vào tên của từng văn bản luật để tải về.

Tổng hợp các văn bản pháp luật về Quy hoạch tại Việt Nam

 

LUẬT:

1. Luật Quy hoạch số: 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đây là luật quy định về việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

 

Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất Số: 16/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020

Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

 

NGHỊ ĐỊNH:   

 

Nghị định hợp nhất số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2010. Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị và lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị.

 

Nghị định hợp nhất số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2015, quy định chi tiết một số nội dung của Luật xây dựng năm 2014, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.

 

Nghị định số: 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2019 hướng dẫn Luật quy hoạch

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 05 năm 2019, quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của Luật Quy hoạch.

 

Nghị định Số: 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị ngày 07 tháng 04 năm 2010

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2010.

 

THÔNG TƯ:

 

Thông tư số: 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016. Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khi chức năng đặc thù.

 

Thông tư số: 113/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư này quy định chi tiết điểm b khoản 6 Điều 55 của Luật Quy hoạch về xác định giá trong hoạt động quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công và nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Quy hoạch.       

 

Thông tư số: 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và xây dựng đô thị do Bộ xây dựng ban hành

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 03 năm 2020. Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

 

Thông tư số: 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng.

 

NGHỊ QUYẾT:

 

Nghị quyết số: 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

 

Nghị quyết số: 131/NQ-CP năm 2020 về bổ sung quy hoạch tại Phụ lục Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP do Chính phủ ban hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2020.

 

Scores: 4 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *