Tổng hợp các văn bản về luật phá sản

LUẬT VỀ PHÁ SẢN

Luật Phá sản 2014 Số 51/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Luật phá sản số 21/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁ SẢN

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 4 năm 2015

Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ.

NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁ SẢN

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 thags 8 năm 2016 hướng dẫn quy định của Luật Phá sản do Hộ đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân  tối cao ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2016.

Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản mà Tòa án đã thụ lý trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết thì áp dụng nghị quyết này để thi hành.

Đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn tại  nghị quyết này để làm căn cứ kháng nghị.

THÔNG TƯ VỀ PHÁ SẢN

Thông tư 01/2015/TT-CA  ngày 8 tháng 10 năm 2015 quy định về Quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán  trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 11 năm 2015.

 

Scores: 4.9 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *