Tổng hợp văn bản pháp luật lĩnh vực dân sự ở Việt Nam

Tổng hợp văn bản pháp luật lĩnh vực dân sự ở Việt Nam

BỘ LUẬT, LUẬT

 

Bộ Luật Dân sự năm 2015

Bộ Luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Bộ luật dân sự 2015 được ban hành ngày 24/11/2015 với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu; quyền tài sản; …

 

Luật Hộ tịch 2014

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

 

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật này có hiệu lực từ ngày 26/06/2014

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Luật này có hiệu lực từ ngày 26/06/2014

 

Luật lý lịch Tư pháp 2009

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2010

 

NGHỊ ĐỊNH

 

Nghị định Số: 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

 

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Nghị định này có hiệu lực từ 05/04/2019

 

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

 

NGHỊ QUYẾT

 

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 06/08/2006

 

THÔNG TƯ

 

Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/08/2018

 

Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/02/2021

 

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2020

 

Scores: 4.5 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *