Tổng hợp văn bản pháp luật lĩnh vực tố tụng hành chính

LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 (bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019)

Đây là văn bản tổng hợp  Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 55/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

NGHỊ ĐỊNH VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về trình tự thủ tục thi hành án hành chính xử lý trách nhiệm người không thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành luật tố tụng hành chính

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2015

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng Hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự và nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

Scores: 4 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *