Tổng hợp văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai Việt Nam hiện nay

Công ty luật Kiến Việt tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực đất đai đang có hiệu lực ở Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

Tổng hợp văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai Việt Nam hiện nay

 

STT

Loại văn bản

Số hiệu

(Bấm vào số hiệu để tải văn bản)

Tên

Ngày có hiệu lực

LUẬT

 

1

Luật

45/2013/QH13

Luật Đất đai

 

01/7/2014

2

35/2018/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 

01/01/2019

NGHỊ ĐỊNH

 

3

Nghị định

01/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

 

03/3/2017

4

06/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

 

20/02/2020

5

 

18/2020/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

01/04/2020

7

 

35/2015/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

01/07/2015

8

 

35/2017/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao

 

20/06/2017

9

 

41/2020/NĐ-CP

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 

08/04/2020

10

 

43/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 

01/7/2014

11

44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

 

01/7/2014

12

45/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng đất

 

01/7/2014

13

46/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước

 

01/7/2014

14

47/2014/NĐ-CP

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

01/7/2014

16

62/2019/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

 

01/09/2019

17

91/2019/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

05/01/2020

18

96/2019/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất

 

19/12/2019

19

123/2017/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

01/01/2018

20

135/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

15/11/2016

21

148/2020/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 

08/02/2021

THÔNG TƯ

 

22

Thông tư

01/2021/TT-BTNMT

Kỹ thuật việc lập điều chỉnh quy hoạch hoạch kế hoach sử dụng đất

 

26/05/2021

23

02/2015/TT-BTNMT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

 

13/3/2015

25

07/2019/TT-BTP

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

 

10/01/2020

26

23/2014/TT-BTNMT

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

05/7/2014

28

24/2014/TT-BTNMT

Quy định về hồ sơ địa chính

 

05/7/2014

29

25/2014/TT-BTNMT

Quy định về bản đồ địa chính

 

05/7/2014

30

27/2018/TT-BTNMT

Thống kê kiểm kê đất đai và lập hiện trạng bản đồ sử dụng đất

 

01/03/2019

32

33/2017/TT-BTNMT

Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 

05/12/2017

33

34/2014/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

 

13/8/2014

34

35/2014/TT-BTNMT

Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

 

13/8/2014

37

53/2017/TT-BTNMT

Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 

05/12/2017

 

Scores: 4.4 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *