Tổng hợp văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung 2012 (Văn bản đã được hợp nhất VBHN số 15/VBHN-VPQH) 

NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân VBHN số 14/VBHN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Văn bản hợp nhất ngày 19 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (VBHN số 68/VBHN-BTC)

2. Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

3. Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

4. Thông tư số 100/2021/TT-BTC Của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

NGHỊ QUYẾT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

 

 

Scores: 4.4 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *