Bồi thường thiệt hại trong vụ án tai nạn giao thông

Trong những năm qua, tai nạn giao thông ở nước ta diễn ra rất nghiêm trọng, trở thành một vấn đề xã hội rất lớn. Với số lượng các vụ tai nạn giao thông mỗi ngày càng tăng, thì bên cạnh trách nhiệm về hình sự, người gây tai nạn còn phải bồi thường dân sự về thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe cho người bị thiệt hại. Ngoài ra, trường hợp nào không bồi thường, trường hợp nào phải bồi thường và  mức bồi thường là bao nhiêu được rất nhiều sự quan tâm.  Hãy cùng Luật Kiến Việt tìm hiểu và phân tích về việc bồi thường thiệt hại trong vụ án tai nạn giao thông nhé!

Bồi thường thiệt hại trong vụ án tai nạn giao thông

Bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông

Pháp luật quy định về bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác.

Trách nhiệm đền bù trong tai nạn giao thông

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp: thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Người gây tai nạn là người từ đủ mười tám tuổi trở lên thì phải tự bồi thường.

Người gây tai nạn là người chưa đủ mười lăm tuổi mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây tai nạn thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây tai nạn mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

>> Có thể bạn quan tâm: Mất xe ở cửa hàng có đòi bồi thường được không?

Bồi thường đối với thiệt hại về tài sản trong tai nạn giao thông

Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng là tình trạng tài sản, giá thị trường của tài sản đó tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không thể sử dụng, khai thác tài sản thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không thể sử dụng, khai thác tài sản thì thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất.

Thiệt hại khác do luật quy định.

Người có hành vi gây tai nạn giao thông làm thiệt hại đến tài sản của người khác thì phải đền bù giá trị thiệt hại bằng cách trực tiếp sửa chữa tài sản, đền bù giá trị phần thiệt hại, hoặc thay thế một tài sản khác có giá trị tương đương. Phương thức bồi thường cũng do các bên thỏa thuận lựa chọn, có thể là bồi thường toàn bộ trong một lần hoặc nhiều lần.

Bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe trong tai nạn giao thông

Người gây thiệt hại đối với sức khỏe của người khác trong tai nạn giao thông phải đền bù các loại chi phí bồi thường khi sức khỏe bị xâm phạm gồm các chi phí cơ bản sau:

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Chi phí này thường được xác định dựa trên biên lai thu tiền viện phí, hóa đơn thanh toán tiền thuốc điều trị…

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại, nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người gây tai nạn giao thông còn có trách nhiệm bồi thường một khoản tiền khác để bồi đắp tổn thất tinh thần mà người bị tai nạn phải gánh chịu, mức bồi thường này có thể thỏa thuận nhưng nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bồi thường thiệt hại trong vụ án tai nạn giao thông

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn

Bồi thường đối với thiệt hại về tính mạng trong tai nạn giao thông

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật dân sự;

Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

>> Xem thêm: 

 Thủ tục bồi thường đất đai hiện nay

Vi phạm hợp đồng phải bồi thường như thế nào?

Trên đây là nội dung phân tích về bồi thường thiệt hại trong vụ án tai nạn giao thông theo luật hiện hành. Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty

 

 

Scores: 4.5 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *