Quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất

Kê biên quyền sử dụng đất là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Luật Thi hành án dân sự hiện hành quy định khá chi tiết về cưỡng chế thi hành án dân sự đối với quyền sử dụng đất. Bài viết dưới đây Luật Kiến Việt sẽ cung cấp các thông tin liên quan về cưỡng chế thi hành án dân sự đối với quyền sử dụng đất.

Quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất

Quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất

Thi hành án là gì?

Thi hành án là thủ tục tố tụng tư pháp do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiến hành để thi hành bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác do pháp luật quy định nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

>> Dịch vụ liên quan: Luật sư tố tụng và giải quyết tranh chấp

Thực hiện kê biên quyền sử dụng đất như thế nào?

Theo quy định trên thì khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự.

Việc kê biên quyền sử dụng đất phải lập biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của những người tham gia kê biên.

Trường hợp kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

Kê biên quyền sử dụng đất đối với người chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo quy định thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai,

Như vậy, Chấp hành viên chỉ được kê biên quyền sử dụng đất đối với người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện khác để chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Tuy nhiên, nếu người phải thi hành án dân sự chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó.

Quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất

Quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất

Quy định về tạm quản lý phần đất đã kê biên

Theo quy định thì diện tích đất đã kê biên đang do người phải thi hành án, tổ chức, cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho người đó.

Trường hợp người phải thi hành án hoặc tổ chức, cá nhân không nhận thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho tổ chức, cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng.

Trường hợp không có tổ chức, cá nhân nào nhận thì cơ quan thi hành án dân sự tiến hành ngay việc định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi chưa thực hiện được việc định giá tài sản thì Chấp hành viên có thể giao phần đất đã kê biên cho người phải thi hành án tạm quản lý.

>> Bài viết liên quan: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất đai

Dịch vụ luật sư tư vấn về kê biên quyền sử dụng đất

Từ những nội dung tư vấn trên, các bạn có thể hiểu được các quy định pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất. Nếu bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp thêm thông tin.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.4 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *