Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự ở tòa án bao lâu?

 

Khi quyết định khởi kiện giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền, đương sự gặp phải không ít những thắc mắc cần giái đáp xung quanh những vấn đề về quy trình tiến hành tố tụng. Trong đó phải kể đến những thắc mắc về thời hạn giải quyết các tranh chấp bởi thời gian là một trong những yếu tố quan trọng chi phối tình hình của vụ án.

Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự ở tòa án bao lâu?

Thời hạn giải quyết vụ án dân sự là gì

Theo Điều 182 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (sau đây gọi tắt là BLTTDS), thời hạn tố tụng được hiểu là một khoảng thời gian được xác định mà người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hành vi tố tụng do BLTTDS quy định. Thời hạn tố tụng thông thường được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Thời hạn thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự

Trước tiên, để Tòa án có thể thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự phải trải qua những thủ tục sau:

Sau khi tiếp nhận được đơn khởi kiện, Chánh án phải phân công Thẩm phán để xen xét đơn khởi kiện. Theo khoản 2 Điều 191 BLTTDS, thời hạn để tiến hành thủ tục này là trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện.

Sau khi thẩm phán được phân công để xem xét đơn khởi kiện, Thẩm phán đối chiếu với các căn cứ pháp luật, hình hình thực tế; chứng cứ, chứng minh và các văn bản trong hồ sơ khởi kiện. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Nếu xét thấy hồ sơ đã hợp lệ và có căn cứ, theo khoản 3 Điều 191 BLTTDS, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán ban hành quyết định tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Như vậy, từ những quy định nêu trên có thể xác định, thời hạn thụ lý tranh chấp dân sự là trong 08 ngày làm việc, không kể thời gian người khởi kiện nộp tạm án phí và nộp lại biên lai, kể từ ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện của đương sự.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 196 BLTTDS, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán cần phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tại Tòa án

Thứ nhất đối với những vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn: Theo khoản 1 Điều 318 BLTTDS, trong thời hạn không quá 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn. Như vậy đối với những vụ án theo thủ tục rút gọn, thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm là trong 01 tháng.

Thứ hai, đối với những vụ án không phải là thủ tục rút gọn hay vụ án có yếu tố nước ngoài, căn cứ theo khoản 1 Điều 203 BLTTDS:

Đối với những tranh chấp về dân sự và những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Nếu nhận thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử với thời hạn không quá 02 tháng.

Đối với những tranh chấp về kinh doanh, thương mại và những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Nếu nhận thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử với thời hạn không quá 01 tháng

Thời hạn đưa vụ án dân sự ra xét xử

Thứ nhất đối với những vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn: Theo khoản 1 Điều 318 BLTTDS, sau khi thực hiện thủ các thủ tục chuẩn bị xét xử, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa xét xử được mở.

Thứ hai, đối với những vụ án không phải là thủ tục rút gọn hay vụ án có yếu tố nước ngoài. Theo khoản 4 Điều 203 BLTTDS, trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này được kéo dài 02 tháng.

Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự ở tòa án bao lâu?

Luật sư giải quyết tranh chấp dân sự

Trên đây là nội dung giới thiệu về vấn đề “Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự ở tòa án bao lâu?”. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về vấn đề giải quyết tranh chấp dân sự. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt.

Thông tin liên hệ công ty Luật Kiến Việt 

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/ 

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303 

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com 

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet 

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty

 

Scores: 4.9 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 434 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *