Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài là thủ tục xác định hiệu lực pháp lý của bản án của Tòa án nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và tạo điều kiện cho việc thi hành bản án đó. Việc công nhận và cho thi hành bản án của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam là một thủ tục khá phức tạp, do vậy cần có sự tư vấn của luật sư để đảm bảo hồ sơ hợp lệ và đúng trình tự. Cùng tìm hiểu về vấn đề trên qua bài viết sau.

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài

Các trường hợp Bản án của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Việc yêu cầu thi hành bản án là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi của đương sự, nhưng không phải bản án của Tòa án nước ngoài nào cũng được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 423 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, các trường hợp Bản án của Tòa án nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam:

 • Có điều ước quốc tế quy định: Bao gồm các bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Chưa có điều ước quốc tế quy định: Bao gồm các bản án về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.
 • Được pháp luật Việt Nam quy định: Bao gồm các bản án dân sự khác của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành.

Điều kiện để công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Để được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bản án của tòa án nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thuộc trường hợp được xem xét hoặc công nhận;
 • Còn trong thời hiệu yêu cầu: 03 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực;
 • Có đơn yêu cầu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền: đơn yêu cầu theo mẫu quy định và gửi đến Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi người phải thi hành án cư trú, làm việc hoặc nơi có tài sản liên quan.

Ngoài ra bản án của tòa án nước ngoài cần đáp ứng là không thuộc các trường hợp không được công nhận sau:

 • Vi phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh quốc phòng, trật tự công cộng, đạo đức tốt đẹp của Việt Nam;
 • Xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án Việt Nam;
 • Cấm giao dịch hoặc hành vi theo pháp luật Việt Nam;
 • Vi phạm tố tụng, lừa dối, gian lận. 

Hồ sơ công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ để xem xét công nhận và cho thi hành bản của tòa án nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

Thứ nhất là Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định do tòa án nước ngoài ban hành.

Thứ hai là Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận:

 • Bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật.
 • Chưa hết thời hiệu thi hành.
 • Cần được thi hành tại Việt Nam.
 • Trường hợp ngoại lệ: Không cần văn bản xác nhận nếu nội dung trên đã thể hiện rõ trong bản án, quyết định.

Thứ ba là Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận kết quả tống đạt hợp lệ bản án, quyết định đó cho người phải thi hành.

Thứ tư là Văn bản của tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ (Trường hợp áp dụng: Khi tòa án nước ngoài ra bản án vắng mặt họ).

Lưu ý: Tất cả giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch tiếng Việt được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Trình tự thủ tục công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu:

 • Thời hạn: Trong vòng 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật.
 • Người có quyền nộp đơn: Người được thi hành; Người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan; Người đại diện hợp pháp của họ.
 • Nơi nộp đơn: Bộ Tư pháp Việt Nam (nếu có điều ước quốc tế) hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền (nếu không có điều ước quốc tế).

Bước 2: Thụ lý và xét đơn yêu cầu:

 • Thụ lý: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tòa án sẽ xem xét, thụ lý và thông báo cho: Người có đơn yêu cầu; Người phải thi hành; Viện kiểm sát cùng cấp và Bộ Tư pháp.
 • Xét đơn yêu cầu: 04 tháng kể từ ngày thụ lý. Thời gian có thể kéo dài để chờ giải thích của người yêu cầu (nếu có) nhưng không quá 02 tháng.
 • Mở phiên họp: 01 tháng kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.
 • Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Phiên họp xét đơn yêu cầu:

Thành phần gồm có:

 • Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 03 thẩm phán;
 • Viện kiểm sát;
 • Người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: Tòa án cấp sơ thẩm.

Bước 4: Gửi quyết định và kháng cáo, kháng nghị

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định, tòa án phải gửi quyết định cho:

 • Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ;
 • Bộ Tư pháp;
 • Viện kiểm sát cùng cấp.

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của tòa án. Thời hạn kháng nghị:

 • Cấp tỉnh: 07 ngày.
 • Cấp cao: 10 ngày.

Dịch vụ luật sư tư vấn công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam là một thủ tục phức tạp, bạn có thể liên hệ dịch vụ luật sư để được hỗ trợ:

 • Tư vấn về điều kiện công nhận và cho thi hành bản án;
 • Soạn thảo hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án;
 • Đại diện nộp hồ sơ và tham gia trình bày tại tòa án;
 • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả;
 • Tư vấn về các biện pháp bảo đảm thi hành án như kê biên tài sản, tạm ứng chi phí thi hành án, v.v…;
 • Hỗ trợ thi hành án: bao gồm hướng dẫn thủ tục, liên hệ với cơ quan thi hành án, v.v…;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc công nhận và cho thi hành bản án như luật pháp quốc tế, luật tố tụng dân sự, v.v….;
 • Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu cần thiết;
 • Đại diện theo uỷ quyền trong mọi thủ tục hành chính và tố tụng liên quan đến việc công nhận và cho thi hành bản án.

Xem thêm: Dịch vụ yêu cầu thi hành án dân sự

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay với dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ của chúng tôi  qua số hotline 0386.579.303. Với dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm để giải quyết vấn đề công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh chóng, đúng trình tự thủ tục, hiệu quả và tiết kiệm.

Scores: 4.8 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *