Điều kiện, hồ sơ chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, vì nhiều lý do mà nhà đầu tư có thể thay đổi chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Khi đó, nhà đầu tư có thể có nhu cầu chuyển nhượng dự án đầu tư của mình. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và xảy ra nhiều rủi ro. Để có thể đạt được điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn đúng theo quy định của pháp luật, quý khách có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Dự án chưa hoàn thành là gì?

Theo pháp luật hiện hành, chưa có một định nghĩa chính thức về dự án chưa hoàn thành nhưng dựa vào Luật đầu tư năm 2020 thì dự án chưa hoàn thành có thể được hiểu là dự án chưa hoàn thành về xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt động, nay nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác.

Các dự án chưa hoàn thành có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Xây dựng: nhà máy, tòa nhà, công trình giao thông,…
 • Sản xuất: nhà máy sản xuất, trang trại,…
 • Thương mại: trung tâm thương mại, siêu thị,…
 • Dịch vụ: khách sạn, nhà hàng,…

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020. Theo đó, việc chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Dự án chưa bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật: Điều kiện này nhằm đảm bảo dự án chưa bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bị thu hồi dự án,…
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư: Điều kiện này nhằm đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu, ngành nghề đầu tư,…
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Điều kiện này nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đáp ứng các quy định của pháp luật về đất đai.
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản: Điều kiện này nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng dự án xây dựng nhà ở, dự án bất động sản phải đáp ứng các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có): Điều kiện này nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng dự án phải đáp ứng các quy định khác của pháp luật có liên quan, chẳng hạn như quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng,…
 • Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư: Quy định này nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của nhà nước và của các cổ đông, thành viên góp vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Thủ tục chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Thủ tục chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

 Hồ sơ

 • Đơn đề nghị chuyển nhượng dự án đầu tư theo mẫu
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư theo mẫu
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

 Trình tự thủ tục

Có tổng cộng 6 trường hợp có thể xảy ra khi chuyển nhượng dự án đầu tư, vì vậy trình tự và thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho mỗi trường hợp sẽ có sẽ khác biệt tương ứng. Nhưng chung quy lại đều trải qua các bước sau đây:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự án đầu tư đang được thực hiện.
 2. Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 3. Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 4. Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 5. Bước 5: Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo cho nhà đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục.

Cơ quan đăng ký đầu tư có thể yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành sai pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

Việc chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành sai pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, các hành vi chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành sai pháp luật có thể bị xử lý như sau:

Khi nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không đáp ứng các điều kiện theo luật định có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng theo điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định 122/2021/ NĐ-CP

Ngoài ra khi có các hành vi rơi vào trường hợp được quy định khoản 4 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ- CP có thể bị phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, ví dụ như:

 • Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;
 • Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

Thu hồi dự án:

Trong trường hợp hành vi chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, dự án có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành sai pháp luật còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn và hỗ trợ chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Luật sư tư vấn, hỗ trợ chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Luật sư tư vấn, hỗ trợ chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành

Chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật. Nếu không thực hiện đúng quy định, nhà đầu tư có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí bị thu hồi dự án.

Để đảm bảo việc chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả, nhà đầu tư nên tìm đến sự tư vấn và hỗ trợ của luật sư.

Luật sư tư vấn và hỗ trợ chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành của Luật Kiến Việt sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành, bao gồm:

 • Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành;
 • Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Các vấn đề khác liên quan đến chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành.

Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hoàn thành, bao gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành do Công ty Luật Kiến Việt cung cấp, nếu quý khách có thắc mắc cần giải đáp, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0386.579.303 để được trợ luật sư tư vấn đầu tư dự án hỗ trợ tư vấn kịp thời hiệu quả nhất!

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan khác:

Scores: 4.7 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

2 thoughts on “Điều kiện, hồ sơ chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

 1. Nguyễn Tuấn Tài says:

  công ty trúng đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch và nhà ở chưa triển khai thực hiện dự án. Công ty muốn góp toàn bộ quyền sử dụng đất vào 1 công ty khác để thực hiện dự án có được không? Nếu được thủ tục thế nào

  • Luật Kiến Việt says:

   Chào bạn, cám ơn bạn đã liên hệ với công ty Luật Kiến Việt. Phần thắc mắc của bạn, chúng tôi phản hồi sơ bộ như sau:
   Theo Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về “Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản” như sau:

   1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:
   a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
   b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
   c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.
   2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
   3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

   Nếu dự án bất động sản chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nêu trên, bạn có thể thực hiện theo hướng mua bán doanh nghiệp.
   Để chính xác, cụ thể và có giải pháp cho từng trường hợp cụ thể thực tế, bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0386579303 hoặc email cho chúng tôi để được xem hồ sơ cụ thể.
   Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *