Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư là việc một hoặc một số dự án đầu tư được sáp nhập thành một dự án đầu tư mới. Dự án đầu tư nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của các dự án đầu tư được sáp nhập. Dự án đã được chấp thuận là dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bởi cơ quan có thẩm quyền. Xem nội dung bên dưới để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề nêu trên

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Thế nào là sáp nhập dự án đầu tư?

Căn cứ Khoản 1, Điều 41, Luật đầu tư 2020 có quy định “Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.”

Vậy, sáp nhập dự án đầu tư là một trong những hình thức điều chỉnh dự án đầu tư, theo đó, một hoặc nhiều nhà đầu tư đang thực hiện các dự án đầu tư khác nhau cùng thỏa thuận về việc sáp nhập dự án đầu tư đó thành một dự án nhất định sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện cụ thể được quy định và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sáp nhập.

Điều kiện sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận

Để sáp nhập dự án đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
 • Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

Trên thực tế, cũng cần phải lưu ý các điều kiện khác để việc sáp nhập dự án đầu tư được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn, như:

 • Dự án cần sáp nhập không bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp như: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn thực hiện dự án hoặc đối với các trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt;
 • Điều kiện về tiếp cận thị trường của nhà đầu tư đối với mục tiêu thực hiện dự án;
 • Các quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển;
 • Ngoài ra đối với các dự án bất động sản cần phải đáp ứng các điều kiện như: không có quyết định thu hồi đất và một số điều kiện khác theo quy định pháp luật về đất đai.

Hồ sơ thực hiện sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận

Hồ sơ sáp nhập dự án

Hồ sơ sáp nhập dự án

Thủ tục sáp nhập dự án thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thành phần hồ sơ cụ thể được quy định như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định.

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận

Về trình tự thủ tục sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, căn cứ Khoản 3, Điều 50, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định các bước như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện sáp nhập dự án đầu tư quy định để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư;
 • Bước 3: Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện sáp nhập dự án đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư.

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư mà nhà đầu tư cần phải biết

Luật sư tư vấn thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Tư vấn thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Tư vấn thủ tục sáp nhập dự án đầu tư

Để hỗ trợ quý khách những vấn đề liên quan đến vấn đề thủ tục sáp nhập dự án đầu tư, công ty Luật Kiến Việt hân hạnh phục vụ những dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận;
 • Soạn thảo hồ sơ và các văn bản, tài liệu cần thiết;
 • Tư vấn chi tiết, cụ thể trình tự, thủ tục sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận;
 • Luật sư tư vấn luật đầu tư dự án;
 • Thực hiện một số công việc khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Luật sư tư vấn lập dự án đầu tư uy tín, chuyên nghiệp

Thủ tục sáp nhập dự án đầu tư là thủ tục pháp lý do nhà đầu tư thực hiện để sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của mình thành một dự án đầu tư mới. Để được thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo phương thức sáp nhập như trên cần thỏa mãn các điều kiện được quy định trong pháp luật, đồng thời cần được các cấp có thẩm quyền thông qua. Nếu quý khách còn có câu hỏi nào liên quan cần được luật sư hỗ trợ Tư vấn luật đầu tư dự án giải đáp trực tuyến miễn phí xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Kiến Việt Hotline hoặc Zalo theo số 0386.579.303 để được trợ kịp thời hiệu quả nhất!

Scores: 4.6 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *