Nhà đầu tư là gì? Phân biệt nhà đầu và chủ đầu tư như thế nào?

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại để tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm thu về lợi nhuận, lợi ích kinh tế trong tương lai. Hiện nay có nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay có nhiều sự nhầm lẫn giữa nhà đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu. Vậy nhà đầu tư là gì? Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư như thế nào, sẽ được trình bày giải đáp cụ thể qua nội dung dưới đây.

Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư

Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư

Nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Hoạt động đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn ra để thực hiện đầu tư nhằm mục đích thu về lợi ích kinh tế.

Theo luật đầu tư, có 03 loại nhà đầu tư, đó là: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phân biệt các nhà đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

Nhà đầu tư trong nước

 • Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
 • Trong đó, tổ chức kinh tế trong nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt nam. Tổ chức kinh tế theo quy định tại Luật đầu tư gồm các loại hình là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
 • Việc thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam đối với nhà đầu tư trong nước không dẫn đến sự dịch chuyển về tài sản, vốn hay ngoại tệ ban đầu ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Nhà đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài khi tới Việt Nam đều mang theo vốn và tài sản của mình từ quốc gia khác tới, điều này tạo sẽ tạo được nguồn ngoại tệ vào Việt Nam nhưng cũng tạo ra rủi ro về mặt pháp lý mà quốc gia tiếp nhận đầu tư phải đối mặt. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ những quy định pháp luật Việt Nam bên cạnh những quy định pháp luật quốc gia mà nhà đầu tư mang quốc tịch.

Tổ chức kinh tế có vốn ở nước ngoài

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông.
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc thủ tục đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài dựa trên căn cứ tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế.

Thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước

Thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư

Thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư

Tổ chức kinh tế trong nước thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Luật tư tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư tại Việt Nam

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư trong nước.
 • Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn các quy định pháp luật, thủ tục pháp lý dự án đầu tư.
 • Soạn thảo hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư tại Việt Nam.
 • Đại diện theo ủy quyền để làm thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn chuyển nhượng, mua bán một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.
 • Tư vấn chia tách, sáp nhập dự án đầu tư.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về đầu tư…
 • Tư vấn pháp lý về đầu tư dự án và các vấn đề liên quan khác..

Hoạt động đầu tư là hoạt động phức tạp, đối với từng nhà đầu tư sẽ có các quy định của pháp luật cụ thể điều chỉnh về hoạt động đầu tư. Luật Kiến Việt với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư dự án, luôn sẵn sàng hỗ trợ về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 038 6579 303 để được tư vấn cụ thể.

Scores: 4.06 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *