Dịch vụ đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp nhanh chóng, an toàn

Dịch vụ đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp là dịch vụ hỗ trợ người vay xóa đăng ký thế chấp đối với tài sản khi đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm an toàn pháp lý cho tài sản của bạn. Việc xoá đăng ký thế chấp được thực hiện bởi người có chuyên môn sẽ bảo đảm quá trình xoá đăng ký được thuận lợi và tránh mất thời gian của chủ tài sản. Mời bạn đọc theo dõi về dịch vụ này qua bài viết sau đây.

Dịch vụ đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Dịch vụ đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Quy định về xóa đăng ký tài sản thế chấp trong pháp luật

Trường hợp quy định về điều kiện xóa thế chấp tài sản theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định các trường hợp được phép xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bao gồm thế chấp tài sản) như sau:

Toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm đã chấm dứt:

1. Trường hợp đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ:

 • Bên nhận bảo đảm có văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Có đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh đã hoàn tất nghĩa vụ được bảo đảm (hợp đồng tín dụng, biên lai thu tiền, giấy xác nhận giải chấp,…).

2. Trường hợp khác:

 • Tài sản bảo đảm bị thu hồi, kê biên, xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng bảo đảm bị chấm dứt theo quy định của pháp luật.
 • Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hợp nhất thành một.
 • Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy hoàn toàn do nguyên nhân bất khả kháng.

3. Theo thỏa thuận của các bên:

 • Bên nhận bảo đảm và bên bảo đảm có thỏa thuận bằng văn bản về việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Thỏa thuận không vi phạm pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.

4. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật.

5. Một số trường hợp khác:

 • Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng bị giải thể, phá sản.
 • Bên nhận bảo đảm là cá nhân chết, không có người thừa kế.
 • Bên nhận bảo đảm là pháp nhân bị giải thể, không có tổ chức kế thừa.

Hồ sơ để xóa đăng ký tài sản thế chấp

Hồ sơ để xóa đăng ký tài sản thế chấp

Để xóa đăng ký tài sản thế chấp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 Giấy tờ chung:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm (theo mẫu của Văn phòng Đăng ký đất đai)
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của bên thế chấp và bên nhận thế chấp
 • Giấy ủy quyền (nếu có)

 Giấy tờ tùy theo trường hợp:

1. Trường hợp đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ:

 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận thế chấp (bản gốc)
 • Hợp đồng tín dụng (bản gốc)
 • Biên lai thu tiền trả nợ (bản gốc)
 • Giấy xác nhận giải chấp (nếu có)

2. Trường hợp tài sản thế chấp bị thu hồi, kê biên, xử lý:

 • Quyết định thu hồi, kê biên, xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản gốc)
 • Giấy xác nhận đã thực hiện xong việc thu hồi, kê biên, xử lý tài sản (bản gốc)

3. Trường hợp bên nhận thế chấp là tổ chức tín dụng:

 • Giấy giới thiệu của tổ chức tín dụng (bản gốc)
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của tổ chức tín dụng (bản gốc)

Lưu ý:

Tất cả các bản sao phải được đóng dấu giáp lai của tổ chức hoặc cá nhân sao.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, bạn cần gửi kèm bản sao hợp lệ Giấy đề nghị chuyển phát hồ sơ theo mẫu quy định.

Trình tự thủ tục thực hiện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Trình tự thủ tục của việc thực hiện xóa đăng ký thế chấp tài sản là đất đai gồm các bước:

 • Bước 1: Thực hiện nộp hồ sơ tại:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ về đất đai như: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo cơ chế 1 cửa.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện xóa đăng ký thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

 • Bước 2: Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì người yêu cầu xóa thế chấp được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Bước 3: Xử lý hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện xử lý hồ sơ

Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

 • Bước 5: Trả kết quả đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai trả lại cho người yêu cầu đăng ký 01 bản chính các loại giấy tờ sau:

Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai

Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận có ghi nội dung đăng ký thế chấp, nội dung đăng ký thay đổi, xóa đăng ký hoặc có nội dung sửa chữa sai sót;

Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký và Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký có sai sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót.

Cuối cùng văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trả kết quả cho người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp tài sản theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng hoặc bộ phận 1 cửa.

Trình tự thủ tục thực hiện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Trình tự thủ tục thực hiện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Vì sao cần luật sư xoá đăng ký tài sản thế chấp?

Thực hiện xóa đăng ký tài sản thế chấp thực tế là một quy trình gồm nhiều bước, nhất là đối với tài sản thế chấp là đất đai, theo đó việc xóa thế chấp của tài sản là đất đai bao gồm các bước cần liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và cần phải am hiểu rõ về các bước thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì thế để thực hiện việc xóa thế chấp tài sản nhanh chóng và chính xác nhất để không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và vi phạm pháp luật, bạn cần sự hỗ trợ từ luật sư để thực hiện việc này, qua đó luật sư sẽ giúp bạn thực hiện những việc như:

 • Tư vấn về thủ tục, trình tự, hồ sơ cần thiết cho vấn đề xóa đăng ký thế chấp tài sản cho khách hàng
 • Thực hiện rà soát hồ sơ xóa đăng ký thế chấp
 • Hướng dẫn hoàn thành mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xóa đăng ký thế chấp với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
 • Theo dõi từng bước xử lý hồ sơ của cơ quan xử lý thủ tục xóa thế chấp
 • Đại diện nhận kết quả thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp thay khách hàng tại cơ quan nhà nước.

Luật sư đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Luật sư đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp

 Dịch vụ đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai cũng như vấn đề liên quan đến giải ngân giải chấp tài sản, chúng tôi tin rằng có thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ về đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Dịch vụ đại diện xóa đăng ký thế chấp bao gồm:

 • Đại diện khách hàng thực hiện chuẩn bị hồ sơ liên quan đến thủ tục xóa đăng ký tài sản thế chấp
 • Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng trong vấn đề xóa thế chấp tài sản
 • Thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến tài sản thế chấp là đất đai
 • Tham gia thực hiện các bước trong thủ tục xóa thế chấp với cơ quan nhà nước, ngân hàng…
 • Thông tin đến khách hàng các vấn đề về rủi ro của tài sản thế chấp
 • Nghiên cứu, hỗ trợ cho khách hàng các vấn đề liên quan đến pháp luật khác.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến dịch vụ luật sư đại diện xóa đăng ký tài sản thế chấp chúng tôi thông tin đến bạn, nếu còn vấn đề thắc mắc cần Luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản vui lòng liên hệ Hotline 0386.579.303  đến chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Scores: 4.6 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *