Luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản, những điều cần lưu ý

Thực hiện thế chấp bất động sản là một trong những giao dịch phổ biến hiện nay. Tuy nhiên để tránh gặp rủi ro, người dân khi thực hiện giao dịch thế chấp bất động sản phải tìm hiểu thật kỹ càng về quy định, điều kiện thế chấp mà pháp luật đã đề ra. Bài viết này sẽ cung cấp cho quý bạn đọc về dịch vụ luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản sẽ hỗ trợ tư vấn cung cấp những thông tin cần thiết, các lưu ý khi thực hiện giao dịch thế chấp bất động sản.

Dịch vụ luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản

Dịch vụ luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản

Quy định của pháp luật về thế chấp bất động sản

Căn cứ theo Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015, thì thế chấp được định nghĩa như sau:

“Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).”

Như vậy, Thế chấp bất động sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong đó tài sản bảo đảm là bất động sản. Bất động sản được sử dụng để thế chấp phải là bất động sản không bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.

Thế chấp bất động sản là một hình thức bảo đảm để vay vốn phổ biến hiện nay. Theo đó, bên vay vốn dùng bất động sản của mình để thế chấp cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để vay một số tiền nhất định. Nếu bên vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Điều kiện để thế chấp bất động sản

Để tránh rủi ro nhất có thể thì pháp luật đã đặt ra những điều kiện sau về chủ thể, bất động sản và hình thức của hợp đồng thế chấp. Người dân khi thực hiện thủ tục thế chấp phải chú ý đến những điều kiện này:

Điều kiện về chủ thể thực hiện việc thế chấp

 • Chủ thể của hợp đồng thế chấp bao gồm bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Cụ thể, bên thế chấp tài sản là người có nghĩa vụ (người vay) hoặc người thứ ba thế chấp bảo đảm cho bên có nghĩa vụ.
 • Ngoài ra, chủ thể khi thực hiện thế chấp tài sản phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với người tham gia giao dịch dân sự nói chung.

 Điều kiện của bất động sản được thế chấp

 1. Thứ nhất, bất động sản dùng thế chấp phải chuyển giao được. Bất động sản được dùng để thế chấp phải là bất động sản không bị cấm giao dịch.
 2. Thứ hai, bất động sản dùng thế chấp phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp. tức là bên thế chấp phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng).
 3. Thứ ba, bất động sản dùng để thế chấp không bị tranh chấp, có thể đảm bảo kê biên cho việc thi hành án; bất động sản không có quyết định thu hồi của Nhà nước để có thể thực hiện dự án, không phải là tài sản bảo đảm trong giao dịch khác đã có hiệu lực theo bản án của tòa án.

Điều kiện về hình thức hợp đồng thế chấp

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên và phải được công chứng hoặc chứng thực. Ngoài ra, giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất cần được đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Một số điều cần lưu ý khi thực hiện thế chấp bất động sản

Thứ nhất, nội dung của văn bản thế chấp được lập riêng phải phù hợp với hợp đồng chính vì văn bản này phụ thuộc vào hợp đồng chính. Văn bản riêng này được coi như một hợp đồng phụ.

Thứ hai, việc dùng một phần hay toàn bộ tài sản thế chấp do các bên tự thỏa thuận

 • Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.
 • Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp.
 • Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp. Trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Thứ ba, hợp đồng thế chấp phải ghi rõ ràng phạm vi bảo đảm để xác định được các bên dùng tài sản để bảo đảm cho một phần hay toàn bộ khoản nợ. Để xác định được phạm vi khi yêu cầu kê biên xử lý tài sản bảo đảm trả nợ.

Thứ tư, nhiều trường hợp đồng thế chấp bị tuyên vô hiệu vì nhiều lý do khác nhau. Bởi trên thực tế “bên thứ ba” chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ từ hợp đồng thế chấp tài sản của chính mình chứ không có nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng vay.

Thứ năm, việc ký kết hợp đồng thế chấp và phụ lục hợp đồng thế chấp phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên gia đình nếu tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, của cả hai vợ chồng nếu tài sản thế chấp thuộc đồng sở hữu của vợ chồng.

Những lưu ý khi thế chấp bất động sản

Những lưu ý khi thế chấp bất động sản

 Vì sao cần luật sư tư vấn thế chấp bất động sản?

Luật sư tư vấn thế chấp bất động sản có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin và tư vấn luật bất động sản, để khách hàng hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến thế chấp, cũng như các quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch thế chấp. Cụ thể, luật sư sẽ giúp bạn:

 • Tư vấn điều kiện có hiệu lực của giao dịch thế chấp: Luật sư sẽ tư vấn cho bạn điều kiện để thế chấp bất động sản, kiểm tra pháp lý của bất động sản được thế chấp từ đó bảo đảm tài sản thế chấp phù hợp quy định pháp luật.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, bao gồm: Tài sản bảo đảm có thuộc đối tượng được thế chấp hay không? Tài sản bảo đảm có đủ điều kiện để thế chấp hay không? Giá trị của tài sản bảo đảm là bao nhiêu?
 • Tư vấn về các điều khoản của hợp đồng thế chấp, cụ thể: Các điều khoản về tài sản bảo đảm; Các điều khoản về nghĩa vụ của người đi vay; Các điều khoản về quyền của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.
 • Giúp giải thích rõ những điều khoản trong hợp đồng: Nếu người dân không hiểu rõ về những điều khoản trong hợp đồng thì có thể phát sinh tranh chấp từ chính hợp đồng này, khi đó người dân là người bị thiệt thòi. Khi bạn mời luật sư, luật sư sẽ giúp bạn soạn thảo hợp đồng, giải thích rõ những điều khoản tránh hiểu sai sót, gây thiệt hại .
 • Tiết kiệm thời gian, công sức của bạn trong quá trình thực hiện soạn thảo hợp đồng. Luật sư là người am hiểu pháp luật, sẽ hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý, ngoài việc phải cung cấp thông tin cho phía luật sư thì hầu như khách hàng không cần phải tham gia quá nhiều vào quá trình soạn thảo hợp đồng.
 • Ngoài ra, luật sư còn hỗ trợ tư vấn giải quyết tranh chấp khi có phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng thế chấp.

Dịch vụ luật sư tư vấn thế chấp bất động sản

Luật sư tư vấn thế chấp bất động sản

Luật sư tư vấn thế chấp bất động sản

Hiện này có nhiều giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất bị tranh chấp dẫn đến vô hiệu chủ yếu không tuân thủ các quy định về hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng không chặt chẽ dẫn đến các bên không tuân thủ và không thể áp dụng được để bảo vệ quyền lợi của mình. Khi đó, sự hỗ trợ của luật sư là rất cần thiết. Luật sư sẽ tư vấn cho bạn về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về giao dịch bảo đảm, về phương thức bảo đảm khoản vay bằng bất động sản theo đúng trình tự pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện để bất động sản có thể làm giao dịch bảo đảm: bất động sản được phép giao dịch, tình trạng pháp lý của bất động sản;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi bảo đảm bằng bất động sản;
 • Tư vấn trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết và các vấn đề liên quan khác: về phí, lệ phí;
 • Tư vấn hồ sơ, hợp đồng, tài liệu cần thiết khi thực hiện các thủ tục trong giao dịch bảo đảm khoản vay căn cứ vào phương thức được đề xuất;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến bảo đảm khoản vay.

Nếu bạn đang có nhu cầu về việc thực hiện thế chấp bất động sản, hãy liên hệ với luật sư tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ luật sư bất động sản của chúng tôi vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Scores: 4.2 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 390 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *