Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ là vấn đề pháp lý mang tầm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hợp tác và phát triển bền vững  do tính chất phức tạp của công nghệ, sự khác biệt về văn hóa, luật pháp và những mâu thuẫn trong quá trình thực hiện. Vì vậy để giải quyết hiệu quả tranh chấp này đòi hỏi các bên cần nắm được bản chất của tranh chấp, các phương thức giải quyết tương ứng cũng như hồ sơ, quy trình thực hiện. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các loại tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các loại tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ phổ biến là:

 • Bên nhận không nhận được đầy đủ công nghệ như cam kết trong hợp đồng;
 • Chất lượng công nghệ không đạt yêu cầu;
 • Công nghệ không phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất, kinh doanh của bên nhận;
 • Phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu công nghệ;
 • Bên chuyển giao không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo hộ công nghệ theo hợp đồng;
 • Bên nhận không hài lòng với chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo hộ;
 • Phát sinh tranh chấp về việc khắc phục sự cố, sửa chữa, thay thế công nghệ;
 • Bên nhận không thanh toán hoặc thanh toán không đúng hạn, đầy đủ tiền chuyển giao công nghệ;
 • Phát sinh tranh chấp về các khoản phí, chi phí liên quan đến việc chuyển giao công nghệ;
 • Bên chuyển giao yêu cầu thanh toán thêm các khoản phí không thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Bên nhận tiết lộ thông tin bí mật công nghệ cho bên thứ ba;
 • Bên vi phạm hợp đồng không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của bên bị vi phạm;
 • Hai bên không thống nhất được phương thức giải quyết tranh chấp.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ, các bên có thể lựa chọn một trong các phương thức giải quyết sau:

Thương lượng

 • u Được ưu tiên hàng đầu do tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí và bảo mật thông tin;
 • Hai bên tự do thảo luận và đi đến giải pháp chung có lợi cho cả hai.;
 • Thành công phụ thuộc vào thiện chí và sự đồng thuận của các bên;
 • Cơ chế bảo đảm thực hiện thỏa thuận thấp.

Hòa giải

 • Tương tự thương lượng nhưng có sự tham gia của bên thứ ba trung lập (hòa giải viên);
 • Giúp các bên dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn;
 • Chi phí thấp hơn so với kiện tụng;
 • Hiệu quả phụ thuộc vào thiện chí và sự hợp tác của các bên.

Tố tụng tại Tòa án

 • Là lựa chọn cuối cùng khi thương lượng và hòa giải thất bại;
 • Quy trình tố tụng chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng và khách quan;
 • Bản án, quyết định có hiệu lực pháp lý, bắt buộc các bên thi hành;
 • Tuy nhiên phương thức này tốn nhiều thời gian và chi phí hơn so với thương lượng và hòa giải.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp chuyển giao công nghệ

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp chuyển giao công nghệ

Về nguyên tắc, đối với hợp đồng thương mại khi phát sinh tranh chấp thì thẩm quyền giải quyết được ưu tiên áp dụng theo thỏa thuận hợp pháp của các bên ghi nhận tại hợp đồng/ tài liệu khác.

 • Nếu các bên đã có thoả thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp (hoà giải thương mại, trọng tài hoặc toà án) thì khi phát sinh tranh chấp thì thẩm quyền giải quyết được ưu tiên áp dụng theo thoả thuận.
 • Tương tự như hòa giải, tranh chấp giữa các bên chỉ được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Giải quyết tranh chấp thương mại nói chung và tranh chấp về sở hữu trí tuệ nói riêng bằng hình thức trọng tài thương mại đang trở thành một xu hướng.

Trong trường hợp không có thoả thuận, thì khi phát sinh tranh chấp hợp đồng, nếu các bên không tự hòa giải thì tranh chấp được giải quyết tại Tòa án. Theo đó:

 • Người khởi kiện (nguyên đơn) có quyền nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức;
 • Trong trường hợp, có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài thì nộp đơn tại toà án cấp Tỉnh giải quyết;
 • Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng giải quyết;
 • Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;
 • Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết…

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

 • Người khởi kiện nộp Đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp (tòa án cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở);
 • Đơn khởi kiện cần ghi rõ thông tin các bên liên quan, nội dung tranh chấp, yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;
 • Sau khi nhận đơn khởi kiện, Tòa án sẽ xem xét và quyết định có thụ lý vụ án hay không.

Bước 2: Thụ lý vụ án

 • Nếu Tòa án quyết định thụ lý vụ án, Tòa án sẽ thông báo cho các bên liên quan và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định;
 • Các bên có quyền tham gia vào các thủ tục tố tụng và trình bày ý kiến, quan điểm của mình.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử và hòa giải

 • Tòa án sẽ tổ chức phiên họp hòa giải để các bên tự nguyện hòa giải, thỏa thuận giải quyết tranh chấp;
 • Nếu hòa giải thành công, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải và có quyết định chấp thuận hòa giải;
 • Nếu hòa giải không thành công, Tòa án sẽ tiến hành chuẩn bị xét xử.

Bước 4: Xét xử sơ thẩm

 • Tòa án sẽ tổ chức phiên tòa xét xử để xem xét các tranh luận của các bên, đánh giá các tài liệu, chứng cứ và đưa ra bản án;
 • Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật sau 15 ngày nếu không bị kháng cáo, kháng nghị.

Bước 5: Xét xử phúc thẩm (nếu có)

 • Bên không đồng ý với bản án sơ thẩm có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố bản án;
 • Tòa án phúc thẩm sẽ xem xét vụ án và đưa ra bản án phúc thẩm, bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là các công việc chính của luật sư trong lĩnh vực này:

 • Xem xét kỹ lưỡng hợp đồng chuyển giao công nghệ để đảm bảo hợp đồng hợp pháp, đầy đủ các điều khoản cần thiết và bảo vệ tối đa quyền lợi của bạn;
 • Tư vấn các nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các bên theo quy định của hợp đồng và pháp luật;
 • Giải thích các điều khoản phức tạp trong hợp đồng và giúp thân chủ hiểu rõ nội dung của hợp đồng;
 • Đại diện tham gia đàm phán và thương lượng với bên kia để giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện tham gia hòa giải tại Trung tâm hòa giải hoặc cơ quan hòa giải có thẩm quyền;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị hồ sơ vụ án;
 • Luật sư sẽ đại diện tham gia các phiên tòa xét xử và trình bày quan điểm, lập luận bảo vệ bạn trước Toà án;
 • Giúp bạn thực hiện các thủ tục thi hành án, phối hợp với cơ quan thi hành án để đảm bảo bản án được thi hành đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ cũng như phân vân về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, hãy liên hệ ngay với dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ của chúng tôi qua số hotline 0386.579.303. để được tư vấn giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Scores: 4.4 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *