Giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán như thế nào?

Hợp đồng giao khoán là một loại hợp đồng phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không thể tránh khỏi những tranh chấp phát sinh. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán một cách hiệu quả và nhanh chóng là vô cùng quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán, cũng như những lưu ý cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hiện nay, cả Bộ Luật Lao động năm 2019 và Bộ luật Dân sự 2015 không có quy định cụ thể về hợp đồng giao khoán. Theo Phụ lục 3 Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, hợp đồng giao khoán được quy định tại cụ thể như sau về bản chất của Hợp đồng giao khoán. Theo đó, Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, bàn giao kết quả công việc sau khi đã hoàn thành cho bên giao khoán. Bên giao khoán nhận kết quả công việc phải có trách nhiệm phải có trách nhiệm chi trả thù lao cho bên nhận khoán theo khoản tiền đã thỏa thuận. Thông thường, hợp đồng giao khoán thường dùng để thỏa thuận các công việc mang tính chất thời vụ, ngắn hạn, không có tính lâu dài.

Những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán là một loại hợp đồng phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không thể tránh khỏi những tranh chấp phát sinh. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng giao khoán:

Hợp đồng giao khoán không hợp lệ

 • Hợp đồng không có đủ các yếu tố thiết yếu theo quy định của pháp luật (Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động và các văn bản liên quan).
 • Hợp đồng có nội dung mập mờ, không rõ ràng, dẫn đến việc hiểu sai ý nghĩa của các điều khoản hoặc dẫn đến các cách giải thích khác nhau.
 • Hợp đồng bị sửa đổi, bổ sung nhưng không được lập thành văn bản hoặc không được các bên ký tên, đóng dấu.

Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

 • Bên giao khoán không bàn giao tài sản, công việc đúng thời hạn, chất lượng như thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên nhận khoán không thực hiện công việc theo đúng cam kết trong hợp đồng.
 • Một hoặc cả hai bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng.

Yếu tố khách quan

 • Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như: Thiên tai, địch họa, dịch bệnh,… ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.
 • Các trở ngại khách quan như tác động của cơ quan nhà nước hoặc sự thay đổi chính sách pháp luật tác động đến nội dung hợp đồng.
 • Do lỗi của bên thứ ba.

Thiếu sự thỏa thuận, thống nhất giữa các bên

 • Các bên không thống nhất được về cách thức thực hiện và giải thích hợp đồng, từ đó dẫn đến không còn chung ý chí và xảy ra tranh chấp.
 • Các bên không thương lượng được khi xảy ra tranh chấp hợp đồng giao khoán, không thống nhất được cách thức giải quyết tranh chấp.

Do sự cố ý của một hoặc cả hai bên

 • Một hoặc cả hai bên cố ý gian lận, lừa dối trong quá trình thực hiện hợp đồng như cung cấp sai thông tin, không báo cáo tiến trình công việc….
 • Một hoặc cả hai bên cố ý phá hoại hợp đồng.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Khi tranh chấp hợp đồng giao khoán xảy ra, các bên có thể lựa chọn một trong những phương thức sau đây để giải quyết:

Thương lượng

 • Đây là phương thức giải quyết tranh chấp được coi là hòa bình nhất bởi lẽ chỉ cần sự thống nhất giữa hai bên trên tinh thần thiện chí muốn khắc phục và tiếp tục thực hiện Hợp đồng. Cách thức này được ưu tiên bởi tính tự nguyện, tiết kiệm chi phí và thời gian.
 • Các bên có thể tự bàn bạc, thảo luận để tìm ra giải pháp chung mà cả hai đều chấp nhận được nhằm tiếp tục hoặc thanh lý hợp đồng giao khoán.
 • Có thể có sự tham gia của bên thứ ba trung gian để hỗ trợ quá trình thương lượng.

Hòa giải

 • Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của một hoặc nhiều hòa giải viên.
 • Hòa giải viên sẽ chủ trì buổi hòa giải, giúp các bên tự nguyện đối thoại, trao đổi để tìm ra giải pháp chung giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ các bên trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng giao khoán.
 • Kết quả hòa giải được ghi vào biên bản hòa giải và có giá trị pháp lý.

Trọng tài

 • Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do một hoặc nhiều trọng tài viên tiến hành. Tuy nhiên, đây là phương thức tốn khá nhiều chi phí.
 • Các bên tự thỏa thuận về số lượng trọng tài viên, thủ tục trọng tài và quy tắc giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên để sử dụng phương thức này thì tranh chấp phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Trọng tài thương mại hiện hành và các bên có thỏa thuận giải quyết bằng phương thức trọng tài trong Hợp đồng.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có giá trị pháp lý bắt buộc thi hành.

Toà án

 • Khi các phương thức giải quyết tranh chấp trên không thành công hoặc các bên không muốn áp dụng, tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Tòa án sẽ xét xử vụ án và đưa ra quyết định có giá trị pháp lý bắt buộc thi hành.
 • Phương thức này đòi hỏi các bên phải kiên trì, nhẫn nại bởi lẽ tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí.
 • Tranh chấp đã lựa chọn giải quyết bằng trọng tài thì toà án không giải quyết.

Thời hạn giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo quy định của BLDS (Điều 429) là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Thu thập đầy đủ bằng chứng

Bằng chứng là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán. Bằng chứng bao gồm:

 • Hợp đồng giao khoán
 • Biên bản bàn giao công việc, biên bản nghiệm thu công việc…
 • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ
 • Bằng chứng khác như hình ảnh, video, lời khai nhân chứng,…

Xác định rõ nguyên nhân tranh chấp

Nguyên nhân tranh chấp cần được làm rõ bởi lẽ:

 • Việc xác định nguyên nhân tranh chấp giúp lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp. Nếu đó là vi phạm không nghiêm trọng, các bên có thể giải quyết được thì nên thương lượng. Còn nếu đó là vi phạm nghiêm trọng, các bên cần nghiêm túc xem xét vấn đề và thỏa thuận với nhau về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán.
 • Cần phân biệt rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tranh chấp

Điều này rất quan trọng vì nó sẽ dẫn đến việc miễn trừ quyền và nghĩa vụ một phần hoặc toàn bộ của các bên nếu tranh chấp vì nguyên nhân khách quan.

Lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp

Để lựa chọn phương thức phù hợp, các bên cần tôn trọng ý kiến của nhau và thiện chí trong việc giải quyết. Các yếu tố cần cân nhắc bao gồm:

 • Mối quan hệ giữa các bên trong hợp đồng giao khoán
 • Tính chất của hành vi vi phạm (cố ý hay vô ý)
 • Mức độ phức tạp của tranh chấp (vi phạm nghiêm trọng hay không nghiêm trọng)
 • Nguyện vọng của các bên (tiếp tục hay chấm dứt hợp đồng)
 • Tham khảo ý kiến luật sư để được tư vấn về phương thức giải quyết phù hợp.

Tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp

 • Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp có quy trình riêng và các bên cần tìm hiểu để thực hiện đúng thủ tục, tránh mất thời gian và chi phí.
 • Cần tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo tính hợp pháp của việc giải quyết tranh chấp.

Tìm kiếm sự hỗ trợ của luật sư

Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc không am hiểu về pháp luật, các bên có thể liên hệ luật sư uy tín để được tư vấn giải quyết tranh chấp. Luật sư có thể giúp bạn:

 • Luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ giúp bạn giải quyết tranh chấp hiệu quả.
 • Luật sư có thể tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ, tham gia thương lượng, hòa giải,…

Một số lưu ý khác

 • Giữ bình tĩnh và thái độ hợp tác trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Tránh đưa ra những lời nói, hành động thiếu kiềm chế.
 • Cố gắng tìm kiếm giải pháp chung trên cơ sở tôn trọng lợi ích của cả hai bên.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán

Đối với những cá nhân chưa nắm rõ quy định pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp thì các bạn nên liên hệ với Luật sư để được tư vấn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nội dung mà Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán bao gồm:

Tư vấn pháp luật về hợp đồng giao khoán:

 • Phân tích hợp đồng, xác định các điều khoản hợp lệ và không hợp lệ.
 • Giải thích các quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng.
 • Tư vấn về các phương thức giải quyết tranh chấp.

Soạn thảo hồ sơ giải quyết tranh chấp:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn đề nghị hòa giải, đơn yêu cầu trọng tài.
 • Thu thập, củng cố bằng chứng.
 • Lập luận pháp lý bảo vệ quyền lợi của bạn.

Đại diện cho bạn tham gia giải quyết tranh chấp:

 • Tham gia thương lượng, hòa giải, trọng tài.
 • Đại diện cho bạn tại Toà án.
 • Bảo vệ quyền lợi của bạn trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.

Trên đây là một số thông tin về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng giao khoán và những lưu ý cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn tố tụng và giải quyết tranh chấp các vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline  0386 579 303 để được hỗ trợ.

Scores: 4.1 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *