Hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là quá trình xác định và giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên liên quan đến hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.Việc giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và đúng pháp luật là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các bên. Để hiểu thêm về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về việc hướng dẫn bạn cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Thế nào là tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất?

Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh giữa quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Các tranh chấp này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như:

 • Hợp đồng tặng cho không hợp lệ: Hợp đồng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật; người tặng cho không có đủ năng lực hành vi dân sự; tài sản tặng cho là quyền sử dụng đất đang tranh chấp,…
 • Vi phạm hợp đồng tặng cho: Bên nhận tặng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; bên tặng cho đòi lại tài sản đã tặng; bên thứ ba xâm hại đến quyền sử dụng đất được tặng cho,…
 • Hợp đồng tặng cho bị lừa đảo, cưỡng ép: Bên tặng cho hoặc bên được tặng cho bị lừa đảo, cưỡng ép ký hợp đồng.

Điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất

Để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất một cách hợp lệ, theo Điều 188, 191 Luật Đất Đai 2013 cần đáp ứng các điều kiện sau:

Về chủ thể

Điều kiện chung:

Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chủ thể tham gia giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật Dân sự.

Điều kiện riêng theo Luật Đất đai 2013:

Đối với bên tặng cho:

Phải là chủ sở hữu hợp pháp của quyền sử dụng đất.

Có đủ năng lực hành vi dân sự.

Không thuộc trường hợp bị cấm tặng cho theo quy định của pháp luật.

Đối với bên được tặng cho:

Có đủ năng lực hành vi dân sự.

Không thuộc trường hợp bị cấm nhận tặng cho theo quy định của pháp luật.

Về Giấy chứng nhận

Bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ hai trường hợp ngoại lệ:

Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013: Quy định về trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận nhưng được phép tặng cho.

Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013: Quy định về trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Về tình trạng đất:

Đất tặng cho không thuộc diện có tranh chấp.

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Các điều kiện bổ sung:

Cần đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật Đất đai 2013.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, các bên có thể lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết:

Thương lượng

Đây là phương thức ưu tiên, khuyến khích các bên tự nguyện thảo luận, tìm kiếm giải pháp chung dựa trên tinh thần hợp tác và thiện chí. Quá trình thương lượng có thể diễn ra trực tiếp hoặc thông qua trung gian hòa giải.

Hòa giải

Nếu thương lượng không thành công, các bên có thể đề nghị tổ chức hòa giải tiến hành giải quyết tranh chấp theo Điều 202 Luật đất đai 2013. Hòa giải được thực hiện bởi tổ chức hòa giải do các bên thỏa thuận lựa chọn hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Việc hòa giải thành công sẽ được lập thành biên bản hòa giải có giá trị pháp lý.

Giải quyết qua tòa án

Nếu không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hoặc hòa giải, các bên có thể khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo Điều 203 Luật đất đai 2013. Tòa án sẽ xét xử vụ án và đưa ra quyết định có giá trị pháp lý bắt buộc thi hành.

Hồ sơ, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Để khởi kiện tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo Điều 189 Bộ Luật Tố tụng dân sự gồm:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu đơn số 23-DS ban hành kèm theo nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
 • Bản sao hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến vụ án.

Các bước cơ bản trong trình tự, thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và nộp hồ sơ khởi kiện

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện một cách đầy đủ và chính xác và gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức như: Nộp trực tiếp tại tòa hoặc gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính

Bước 2: Tòa án sẽ thụ lý vụ án và giải quyết vụ án

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ ra quyết định thụ lý vụ án theo Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Sau khi thụ lý, Tòa án tiến hành các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Tòa án ra bản án, quyết định thi hành án

Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp lý bắt buộc và các bên có trách nhiệm thi hành theo quyết định của Tòa án.

Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Một là, hiệu lực của hợp đồng tặng cho:

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực theo Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015.

Hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm được công chứng hoặc chứng thực.

Hợp đồng tặng cho có thể bị tuyên bố vô hiệu trong một số trường hợp, ví dụ như:

 • Bên tặng cho không có đủ khả năng hành vi dân sự;
 • Hợp đồng tặng cho vi phạm pháp luật;
 • Hợp đồng tặng cho nhằm mục đích che giấu tài sản, trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế;
 • Hợp đồng tặng cho do bị cưỡng ép, lừa dối.

Hai là, giải quyết tranh chấp:

Trường hợp tự giải quyết:

 • Các bên có thể tự thương lượng, thỏa thuận để giải quyết tranh chấp.
 • Nếu các bên không thể tự giải quyết thì có thể nhờ tổ chức hòa giải hoặc trọng tài giải quyết.

Trường hợp đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Nếu các bên không thể tự giải quyết hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết của tổ chức hòa giải, trọng tài thì có thể đưa vụ việc ra tòa án để giải quyết

Ba là, xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên:

Bên tặng cho:

 • Có nghĩa vụ bàn giao tài sản cho bên được tặng cho;
 • Bồi thường thiệt hại cho bên được tặng cho trong trường hợp hợp đồng tặng cho bị tuyên bố vô hiệu.

Bên được tặng cho:

 • Có quyền sở hữu tài sản được tặng cho;
 • Có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ đi kèm với tài sản;

Một số lưu ý khác:

 • Khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, cần tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, dân sự và tố tụng dân sự.
 • Cần thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan đến hợp đồng tặng cho và tranh chấp để bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Nên tham khảo ý kiến luật sư để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan. Do vậy, việc tham khảo ý kiến luật sư là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Với dịch vụ luật sư của công ty Luật Kiến Việt, quý khách sẽ được:

 • Tư vấn về tính hợp lệ của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Kiểm tra hợp đồng có đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hay không; Xác định các vi phạm (nếu có) trong hợp đồng và đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Tư vấn về nguyên nhân và cách thức giải quyết tranh chấp: Phân tích nguyên nhân dẫn đến tranh chấp; Đề xuất các phương án giải quyết phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
 • Đại diện cho bạn tham gia thương lượng, hòa giải, tố tụng: Thay mặt bạn thương lượng, hòa giải với bên tranh chấp để tìm kiếm giải pháp chung; Đại diện bạn tham gia tố tụng tại tòa án nếu cần thiết.
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan: Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn đề nghị, phản hồi; Soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận, …
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác có liên quan

Trên đây là một số thông tin về việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do công ty Luật Kiến Việt cung cấp, nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào cần luật sư tố tụng tư vấn tranh chấp vui lòng liên hệ số hotline 0386 579 303 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời hiệu quả nhất.

Scores: 4.9 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 575 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *