Giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài là vấn đề thường xảy ra đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động nước ngoài. Các bên tranh chấp thường quan quan tâm đến phương thức, hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hãy theo dõi nội dung bài viết này để hiểu hơn về việc giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài nhé!

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Quy định pháp luật về hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài

 • Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, hợp đồng cung ứng lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với bên nước ngoài tiếp nhận lao động về điều kiện, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • Tranh chấp giữa người lao động với tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam với người sử dụng lao động ở nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã giao kết giữa các bên và quy định pháp luật của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký kết với bên nước ngoài
 • Tranh chấp hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài giữa bên đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với bên nước ngoài tiếp nhận lao động được giải quyết trên cơ sở các thỏa thuận đã giao kết giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài

Phương thức, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động

Phương thức giải quyết

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.

Thủ tục giải quyết

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn khởi kiện;
 • Hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài;
 • Biên bản bổ sung, phụ lục hợp đồng (nếu có);
 • Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có);
 • Các tài liệu, chứng cứ về việc thực hiện hợp đồng;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Toà án có thẩm quyền.

Bước 3: Toà án thụ lý giải quyết tranh chấp, ban hành bản án.

Bước 4: Thi hành án.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

 • Tranh chấp về quyền lợi giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được giải quyết dựa trên cơ sở hợp đồng các bên đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tranh chấp về quyền lợi giữa người lao động Việt Nam với người sử dụng lao động ở nước ngoài được giải quyết dựa trên cơ sở thỏa thuận đã giao kết giữa các bên và quy định pháp luật của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký kết với bên nước ngoài.
 • Tranh chấp về quyền lợi giữa doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc tổ chức, cá nhân trung gian được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã giao kết giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động

Theo quy định tại điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp sau đây:

“Những tranh chấp liên quan về dân sự, hôn nhân và gia đình được quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

 Những tranh chấp về lao động được quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.”

Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

“Tranh chấp về những dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

Yêu cầu giải quyết về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này.”

Do đó Toà án nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động có yếu tố nước ngoài.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Tư vấn thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

Tư vấn thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng xuất khẩu lao động ra nước ngoài
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng
 • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các đơn từ cần thiết liên quan ứng với từng vụ việc cụ thể
 • Luật sư đại diện trao đổi với các cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng

Hy vọng một số thông tin phân tích trên liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài sẽ giúp mọi người nắm rõ hơn về quy định của pháp luật. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn về tranh chấp hợp đồng xuất khẩu lao động nước ngoài, thuê luật sư tố tụng hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386.579.303 để được hỗ trợ.

Scores: 4.7 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *