Quy định pháp luật 2023 về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại hình bảo hiểm phổ biến trên thị trường hiện nay, đây là loại hình bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của cá nhân hoặc tổ chức đối với bên thứ ba khi xảy ra rủi roVậy, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm ở năm 2023 đã có những quy định về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào? Hãy cùng công ty Luật Kiến Việt giải đáp thắc mắc về vấn đề này trong bài viết dưới đây:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Quy định pháp luật 2023 về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành thu phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và cam kết chi trả phần trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm theo cách thức và trong phạm vi mức độ đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Có thể hiểu trách nhiệm dân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ áp dụng đối với chủ thể có hành vi gây ra thiệt hại đối với một chủ thể khác, hoặc các trường hợp khác theo Luật định, để buộc chủ thể này phải khắc phục những tổn thất đã gây ra.

Qua đó, trong lĩnh vực bảo hiểm thì trách nhiệm dân sự trong hợp đồng bảo hiểm là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên thứ 3 do sự kiện bảo hiểm xảy ra. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm bồi thường thiệt hại mang tính vật chất, cả trong và ngoài hợp đồng, không bao gồm trách nhiệm dân sự phi vật chất như trách nhiệm xin lỗi, cải chính công khai…

>> Xem thêm: Quy định pháp luật 2023 về hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự mang tính trừu tượng

Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự với người thứ ba. Trách nhiệm đó chưa được hình thành vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm và không chắc chắn xảy ra mà mới chỉ có thể dự báo được. Do đó, đối tượng bảo hiểm mới chỉ là những dự báo về khả năng xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Mối quan hệ giữa bên bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thứ ba

Mối quan hệ này có thể được xem xét thông qua hai trường hợp sau đây:

– Bảo hiểm trách nhiệm ngoài hợp đồng: Trong trường hợp này, nhìn chung trên phương diện pháp lý hợp đồng, chỉ có bên bảo hiểm và người được bảo hiểm là có mối quan hệ hợp đồng với nhau mà thôi. Người thứ ba, với tư cách là người bị thiệt hại trong các sự cố mà từ đó trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh. Họ là những người có tính mạng, sức khoẻ hoặc tài sản trực tiếp bị thiệt hại trong do những rủi ro được bảo hiểm gây ra. Mặc dù, người thứ ba (người bị thiệt hại) không trực tiếp giao kết hợp đồng với bên bảo hiểm nhưng vì họ tham gia vào quan hệ bảo hiểm trách nhiệm dân sự với tư cách là người được hưởng số tiền bảo hiểm vì vậy, cho dù không có quan hệ hợp đồng với bên bảo hiểm, nhưng bên bảo hiểm có thể căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết với người được bảo hiểm, căn cứ vào yêu cầu của người được bảo hiểm, căn cứ vào thiệt hại thực tế của người thứ ba mà bồi thường cho họ.

– Bảo hiểm trách nhiệm theo hợp đồng: Trong nhiều trường hợp, trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm cho người thứ ba được phát sinh trong quá trình thực hiện những hợp đồng được ký kết giữa họ, chẳng hạn như hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung cấp dịch vụ… Trong trường hợp này, có hai hợp đồng được thiết lập: hợp đồng giữa người được bảo hiểm và người thứ ba, hợp đồng giữa bên bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong đó, hợp đồng bảo hiểm được xác định trên cơ sở trách nhiệm bồi thường có thể có của người được bảo hiểm trong hợp đồng mà họ ký với người thứ ba. Giống như bảo hiểm trách nhiệm ngoài hợp đồng, trong trường hợp này, người thứ ba cùng đóng vai trò là người có quyền lợi bị thiệt hại.

Quy định pháp luật về hợp đồng trách nhiệm dân sự

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Căn cứ theo Điều 57 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 thì đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm phải thực hiện với người thứ ba thuộc trường hợp thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ theo Điều 58 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022,

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm.

* Lưu ý: Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 

Căn cứ theo Điều 59 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trong phạm vi số tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba.

Ngoài việc trả tiền bồi thường cho những thiệt hại xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm. 

* Lưu ý: Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. 

Phương thức bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Quy định pháp luật 2023 về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phương thức bồi thường như thế nào?

Theo Điều 61 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, theo yêu cầu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có 2 phương thức bồi thường:

– Bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm: Phương thức này được áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm đã bồi thường cho người thứ ba bị thiệt hại, xuất trình đầy đủ chứng từ chứng minh đã bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.

– Bồi thường cho người thứ ba bị thiệt hại: Phương thức này được áp dụng khi người được bảo hiểm chưa bồi thường cho người thứ ba bị thiệt hại. Khi đó, người được bảo hiểm sẽ yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại trực tiếp cho người thứ ba bị thiệt hại khi họ xuất trình đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo điều kiện bảo hiểm.

* Lưu ý: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền thay mặt người được bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

>> Xem thêm: Quy định pháp luật 2023 về hợp đồng bảo hiểm

Luật sư tư vấn về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Từ những nội dung tư vấn trên, các bạn đã nắm được những quy định về hợp động bảo hiểm trách nhiệm theo Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/ 

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.9 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 434 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *