Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác, không chỉ để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan mà còn để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những yếu tố cơ bản và quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất, nhằm giúp các bên tham gia có được một hợp đồng rõ ràng, đầy đủ và hợp pháp.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Điều kiện giao kết hợp đồng tặng cho nhà đất

Việc tặng cho nhà đất ở Việt Nam là một giao dịch pháp lý đòi hỏi tuân thủ các quy định của pháp luật. Dưới đây là các điều kiện cơ bản để thực hiện việc tặng cho nhà đất:

Trường hợp người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai 2013.

Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền tặng cho đất đai khi:

 • Thứ nhất, trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
 • Thứ hai, trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho khi có điều kiện để cấp giấy chứng nhận (chưa cần có giấy chứng nhận).

Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định:

 1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

 2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

Như vậy, việc tặng cho quyền sử dụng đất không chỉ cần tuân thủ các quy định về giấy tờ pháp lý và điều kiện sử dụng đất, mà còn phải tuân theo các thủ tục pháp lý như công chứng, chứng thực và đăng ký quyền sở hữu theo quy định. Hiểu rõ và tuân thủ đúng các điều kiện và thủ tục này sẽ giúp các bên thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất một cách thuận lợi.

Hợp đồng tặng đất khi chưa có sổ đỏ có hiệu lực pháp luật không?

Trường hợp 1: Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

Theo khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, riêng với trường hợp đất nông nghiệp thì người dân vẫn có thể đem tặng cho sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất mà không cần có sổ đỏ.

Tuy nhiên, việc tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp phải tuân theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2013.

Theo đó chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp 2: quyền sử dụng đất được thừa kế bởi người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Căn cứ khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013, tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

Ngoài ra, đối với đất chưa có sổ đỏ mà muốn tặng cho nên lưu ý đến việc sang tên đất chưa có sổ đỏ dựa vào thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nếu các bên đã biết đất chưa có sổ đỏ vẫn muốn thực hiện chuyển nhượng thì phải cấp Giấy chứng nhận cho chủ cũ nếu có đủ điều kiện cấp; sau khi có Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008 thì chuyển nhượng vẫn hợp pháp dù không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 chuyển nhượng chỉ hợp pháp nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy, đối với trường hợp đất chưa có giấy chứng nhận mà không nằm trong hai trường hợp này thì không thể thực hiện thủ tục tặng cho được nhưng thực tế rất ít xảy ra và thủ tục tặng cho trong trường hợp này khó thực hiện.

Quy trình tặng cho nhà đất

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để có thể tặng cho quyền sử dụng đất cho một ai đó, ngoài việc lập hợp đồng tặng cho thì các bên trong hợp đồng tặng cho cần đến phía cơ quan quản lý đất đai tiến hành đăng ký biến động cập nhật người có quyền sử dụng đất mới.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định như sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Thủ tục thực hiện

Thủ tục tặng cho nhà đất

Thủ tục tặng cho nhà đất

 1. Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ cho con

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ cho con do hai bên tự thỏa thuận nhưng sẽ có một số nội dung cơ bản sau

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Lý do tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 • Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho.
 1. Bước 2: Công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho tại UBND hoặc Văn phòng công chứng nơi có đất tặng cho.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014, hồ sơ công chứng gồm các giấy tờ sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho;
 • Văn bản cam kết về đất được tặng cho là có thật.
 1. Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang con tại Cơ quan đăng ký đất đai nơi có đất.

Hồ sơ đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ cho con:

Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì con nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ có thể tiến hành thủ tục đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc quận, huyện, thị xã nơi có đất đề nghị sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Một số kinh nghiệm khi soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng, cũng như bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia, việc thực hiện giao dịch tặng cho tài sản các bên cần phải lưu ý những vấn đề sau:

 1. Thứ nhất, bên tặng cho tài sản và bên được tặng cho tài sản phải là người có năng lực pháp luật dân sự và có năng lực hành vi dân sự.
 2. Thứ hai, điều khoản quy định về điều kiện tặng cho phải phù hợp với quy định pháp luật. Trên thực tế, có nhiều trường hợp hiểu sai bản chất của điều kiện được tặng cho nên dẫn đến trong điều khoản quy định về điều kiện tặng cho trái quy định pháp luật.
 3. Thứ ba, nếu tặng cho bất động sản thì hợp đồng phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại phòng công chứng nhà nước hoặc văn phòng công chứng tư có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.
 4. Thứ tư, bên tặng cho phải bảo đảm tài sản tặng cho thuộc sở hữu của mình. Vì nếu tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình thì bên được tặng cho phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Ngoài ra, các bên cũng nên cân nhắc tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể.

Vì sao hợp đồng tặng cho nhà đất nên để luật sư soạn thảo?

Có một số lý do chính tại sao hợp đồng tặng cho nhà đất nên để luật sư soạn thảo:

 • Luật sư có hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất. Họ có thể đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đúng quy định và không có lỗ hổng pháp lý.
 • Luật sư sẽ đảm bảo lợi ích của người tặng cho và người nhận quà được bảo vệ một cách công bằng trong hợp đồng.
 • Hợp đồng được luật sư soạn thảo sẽ giúp phòng ngừa các tranh chấp có thể xảy ra về sau liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản.
 • Luật sư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để soạn thảo hợp đồng một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và đầy đủ. Hợp đồng do luật sư soạn thảo mang tính xác thực cao, được các cơ quan nhà nước công nhận và chấp nhận.

Vì vậy, các bên tham gia giao dịch tặng cho bất động sản nên sử dụng dịch vụ của luật sư để soạn thảo.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho nhà đất

Việc tặng cho bất động sản là một giao dịch có giá trị lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Do đó, việc sử dụng dịch vụ của luật sư để soạn thảo hợp đồng tặng cho bất động sản là vô cùng quan trọng. Luật sư sẽ đảm bảo hợp đồng được thực hiện một cách hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của cả người tặng và người nhận tặng:

 • Luật sư sẽ đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đúng các quy định pháp luật về tặng cho bất động sản, từ đó hợp đồng sẽ có giá trị pháp lý và được công nhận.
 • Luật sư sẽ kiểm tra và đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng không vi phạm pháp luật.
 • Luật sư sẽ đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ của người tặng và người nhận tặng được ghi rõ trong hợp đồng, tránh tranh chấp sau này.
 • Luật sư sẽ cân bằng lợi ích của các bên, đảm bảo hợp đồng không thiên vị một phía.
 • Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Luật sư cũng có thể tư vấn về các thủ tục đăng ký, công chứng để hợp đồng có hiệu lực.

Chỉ có luật sư tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp mới có đủ kiến thức và kinh nghiệm để soạn thảo một hợp đồng an toàn, đảm bảo mọi quyền lợi được ghi nhận đầy đủ. Đây là bước quan trọng để giao dịch được hoàn tất một cách hợp pháp, an toàn và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Hãy liên hệ ngay với Luật Kiến Việt qua số hotline 0386.579.303 và bắt đầu quá trình soạn thảo hợp đồng.

Scores: 4.48 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *