Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại như thế nào?

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm vì có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia tranh chấp, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự và ổn định xã hội. Các chủ đề thường được quan tâm là: thời hạn, thủ tục thi hành phán quyết tại Việt Nam, tại nước ngoài, thủ tục hủy phán quyết, thủ tục tố tụng trọng tài,..

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại như thế nào

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại như thế nào?

Phán quyết của trọng tài thương mại là gì?

Phán quyết của trọng tài thương mại là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp thương mại và chấm dứt tố tụng trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp. Phán quyết trọng tài là chung thẩm không thể bị kháng cáo, kháng nghị theo bất cứ thủ tục nào.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phán quyết của trọng tài thương mại có hiệu lực bắt buộc đối với các bên tranh chấp kể từ ngày ban hành. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ thực hiện phán quyết trọng tài theo nội dung và thời hạn ghi trong phán quyết.

Thời hạn hiệu lực của phán quyết trọng tài

Theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Như vậy, thời hạn hiệu lực của phán quyết trọng tài là kể từ ngày ban hành. Phán quyết trọng tài có hiệu lực đối với các bên tranh chấp, trừ trường hợp bị hủy hoặc bị từ chối thi hành.

Thời hạn hiệu lực của phán quyết trọng tài là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa trọng tài và Tòa án. Phán quyết trọng tài có hiệu lực ngay sau khi ban hành, không phụ thuộc vào việc có kháng cáo hay không. Điều này giúp cho các bên tranh chấp có thể nhanh chóng giải quyết tranh chấp và thực hiện phán quyết trọng tài.

Tuy nhiên, phán quyết trọng tài có thể bị hủy trong một số trường hợp quy định tại Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài sẽ không còn hiệu lực.

Thời hạn hiệu lực của phán quyết trọng tài

Thời hạn hiệu lực của phán quyết trọng tài

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại

Ý nghĩa

 • Phán quyết trọng tài là quyết định có hiệu lực pháp lý, ràng buộc các bên tranh chấp. Việc thi hành phán quyết trọng tài sẽ giúp các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo phán quyết trọng tài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Phán quyết trọng tài được ban hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tranh chấp. Việc thi hành phán quyết trọng tài sẽ giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả, không cần phải khởi kiện tại Tòa án.
 • Khi các chủ thể kinh doanh có thể giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo quyền và lợi ích của mình thì sẽ yên tâm đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Nguyên tắc

 • Nguyên tắc đảm bảo hiệu lực của việc thi hành phán quyết trọng tài
 • Bên phải thi hành phán quyết trọng tài không tự nguyện thi hành phán quyết thì chỉ cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành.
 • Nguyên tắc kết hợp giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài với áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.
 • Nguyên tắc thi hành phán quyết trọng tài phải được thực hiện kịp thời, đúng nội dung, đúng trình tự, thủ tục luật định.

Trình tự thủ tục

Trình tự thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 31  Luật thi hành án dân sự năm 2014, gồm các bước sau:

Bước 1: Yêu cầu thi hành án. Hết thời hạn tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài, người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu thi hành án phải có các nội dung chính sau:

 • Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án và người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

Bước 2: Thụ lý hoặc từ chối đơn yêu cầu thi hành án

 • Cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra nội dung đơn yêu cầu thi hành án và các tài liệu kèm theo.
 • Nếu đơn yêu cầu thi hành án đầy đủ nội dung theo quy định và không thuộc các trường hợp từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và ra quyết định thi hành án.
 • Nếu đơn yêu cầu thi hành án không đầy đủ nội dung theo quy định hoặc thuộc các trường hợp từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho người yêu cầu thi hành án bổ sung nội dung hoặc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án.

Bước 3: Ra quyết định thi hành án

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.
 • Quyết định thi hành án phải được giao cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và thông báo cho các đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bước 4: Tổ chức thi hành quyết định thi hành án

 • Quyết định thi hành án có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó.

Bước 5: Kết thúc thi hành án. Quá trình thi hành án được coi là đương nhiên kết thúc trong các trường hợp sau:

 • Đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.
 • Có quyết định đình chỉ thi hành án.
 • Có quyết định trả đơn thi hành án.

Các trường hợp hủy phán quyết trọng tài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010, căn cứ huỷ phán quyết trọng tài là:

 • Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;
 • Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;
 • Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;
 • Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;
 • Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Các trường hợp hủy phán quyết trọng tài

Các trường hợp hủy phán quyết trọng tài

Dịch vụ tư vấn thi hành phán quyết trọng tài

 • Tư vấn thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài;
 • Tư vấn thủ tục thi hành phán quyết trọng tài;
 • Tư vấn các biện pháp thi hành phán quyết trọng tài;
 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình thi hành phán quyết trọng tài;
 • Soạn đơn yêu cầu thi hành án;
 • Tư vấn về thẩm quyền thi hành án;
 • Tư vấn về thủ tục thi hành án;
 • Tư vấn về các biện pháp thi hành án;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các bên trong quá trình thi hành án.

>>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ yêu cầu thi hành án dân sự

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề thi hành phán quyết trọng tài thương mại cần luật sư tư vấn luật thương mại hỗ trợ, hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tố tụng giải quyết tranh chấp, vui lòng liên hệ ngay với Luật Kiến Việt qua số hotline 0386.579.303. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin, tư vấn pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn.

Scores: 4 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *