Ai được giữ tài sản thừa kế chưa chia

Ai được giữ tài sản thừa kế chưa chia là vấn đề pháp lý mà nhiều người đồng thừa kế quan tâm, đặc biệt là đối với các di sản có giá trị lớn như vàng, nhà đất…Người giữ di sản thừa kế chưa chia cần tuân thủ quy định của pháp luật về thừa kế cũng như bảo quản, gìn giữ di sản thừa kế, không xâm phạm đến quyền của các người thừa kế khác. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây.

Ai được giữ di sản thừa kế chưa chia

Ai được giữ di sản thừa kế chưa chia

Tài sản thừa kế chưa chia là gì

Tài sản thừa kế chưa chia là một phần trong khối di sản thừa kế. Bộ luật Dân sự không có quy định khái niệm tài sản thừa kế chưa chia là gì, tuy nhiên căn cứ khoản 2 Điều 650 tài sản thừa kế chưa chia bao gồm: phần di sản không được định đoạt trong di chúc; Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Những người được hưởng tài sản thừa kế

Người được hưởng thừa kế là những người được chỉ định trong di chúc hoặc thuộc hàng thừa kế theo pháp luật. 

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

VD: Ông A có người con trai là B đã kết hôn với C và sinh ra hai người con. Ông A và anh B không may mất cùng một thời điểm (hoặc anh B mất trước ông A) thì phần di sản thừa kế mà anh B được hưởng sẽ thừa kế sang hai đứa con của anh B.

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

* Lưu ý người thừa kế di sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người thừa kế di sản không thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc thì người thừa kế thuộc các trường hợp được liệt kê ở trên vẫn được hưởng di sản

Người được giữ tài sản thừa kế chưa chia

Quản lý di sản thừa kế

Người được giữ tài sản thừa kế chưa chia

 • Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.
 • Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.
 • Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

>>Có thể bạn tìm: Người có quyền hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Quyền của người giữ tài sản thừa kế

Người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý di sản thừa kế có quyền:

 • Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;
 • Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;
 • Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản có quyền sau đây:

 • Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;
 • Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;
 • Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Nghĩa vụ của người giữ tài sản thừa kế

Người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý di sản thừa kế có nghĩa vụ sau đây:

 • Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;
 • Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản có nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;
 • Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
 • Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế

Tư vấn di sản thừa kế chưa chia và thủ tục chia thừa kế

Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn về thừa kế, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được tư vấn về các vấn đề:

 • Tư vấn di sản thừa kế chưa chia 
 • Tư vấn thủ tục phân chia thừa kế 
 • Tư vấn thủ tục tranh chấp thừa kế 
 • Tư vấn thời hiệu yêu cầu phân chia di sản thừa kế 
 • Tư vấn điều kiện được hưởng thừa kế 
 • Tư vấn về thời hiệu phân chia di sản thừa kế 
 • Tư vấn khởi kiện tranh chấp về thừa kế 
 • Luật sư tư vấn việc phân chia di sản chưa chia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua điện thoại: 0386579303 để được tư vấn cụ thể hơn về người có quyền giữ di sản chưa chia cũng như các vấn đề pháp lý thừa kế liên quan.

Scores: 4.8 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *