Ai được hưởng thừa kế tài sản từ ba mẹ

 

Hiện nay, khi ba mẹ là người để lại di sản mất đi thì những người được hưởng di sản sẽ tiến hành phân chia tài sản thừa kế tùy theo trường hợp có di chúc hay không có di chúc. Xoay quanh những vấn đề liên quan đến chia tài sản thừa kế đó chính là việc xác định ai sẽ là người được hưởng thừa kế tài sản. Sau đây Luật Kiến Việt sẽ giới thiệu những người được hưởng thừa kế dựa theo quy định của pháp luật hiện hành:

Ai được hưởng thừa kế tài sản từ ba mẹ

Thừa kế là gì?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành “thừa kế theo pháp luật” và “thừa kế theo di chúc”.

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Thừa kế theo di chúc được quy định tại chương XXII của Bộ luật dân sự năm 2015.

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản thừa kế của người đã chết cho người sống theo quy định của pháp luật nếu người chết không để lại di chúc hoặc để lại di chúc nhưng di chúc không hợp pháp. Thừa kế theo pháp luật được quy định tại chương XXIII của Bộ luật dân sự năm 2015.

>> Xem thêm: Thủ tục lập di chúc

 

Người được hưởng thừa kế theo di chúc của ba mẹ

“Người thừa kế di sản” theo di chúc được quyết định bởi ý chí nguyện vọng của người để lại di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể khác. Họ có thể là cá nhân, pháp nhân, tổ chức và không cần phải có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản thừa kế. Ngoài ra, người thừa kế theo di chúc còn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

– Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

– Người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

– Không thuộc vào trường hợp bị cấm nhận di sản thừa kế, trừ trường hợp người lập di chúc biết được hành vi của họ nhưng vẫn cho họ nhận di sản thừa kế.

>> Xem thêm: Lập di chúc để lại nhà đất vào việc thờ cúng

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc của ba mẹ

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật dân sự 2015.

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

>> Xem thêm: Di chúc có bắt buộc phải công chứng không?

Người thừa kế tài sản từ ba mẹ theo pháp luật

Theo Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

–  Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

–  Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

–  Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Nếu “tài sản thừa kế” thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì sẽ chia theo pháp luật thì cần phải xem xét hàng “thừa kế theo pháp luật” để tiến hành phân chia di sản thừa kế.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ngoài ra lưu ý trường hợp “thừa kế thế vị” theo quy định của bộ luật dân sự:

“Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”

Ai được hưởng thừa kế tài sản từ ba mẹ

Tài sản ba mẹ qua đời ai được hưởng?

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản

Những người đáng lẽ được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nhưng lại thực hiện những hành vi đã quy định tại khoản 1 Điều 621 BLDS sẽ không được hưởng di sản, trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Trường hợp toàn bộ những người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản thì áp dụng thừa kế theo pháp luật đối với toàn bộ di sản mà người lập di chúc để lại.

>> Có thể bạn cần: Thủ tục làm thừa kế nhà đất của ba mẹ qua đời

Tư vấn pháp luật về quyền hưởng thừa kế tài sản

Trên đây là nội dung giới thiệu về “ Ai được hưởng thừa kế tài sản từ ba mẹ ” Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn về các vấn đề:

 • Tư vấn quyền hưởng thừa kế
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật
 • Tư vấn thủ tục chia thừa kế nhà đất khi ba mẹ qua đời
 • Tư vấn thủ tục chia di sản thừa kế.
 • Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở TP HCM
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở Lâm Đồng
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở Đồng Nai
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở Bình Dương
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở Bình Thuận
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản của ba mẹ ở Đăk Nông
 • Luật sư tư vấn về thừa kế, khởi kiện tranh chấp thừa kế

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn luật về thừa kế tài sản:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: http://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.2 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *