Trần Thị Phương Trang

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Lao Động, Hành Chính, Doanh Nghiệp, Hợp Đồng, Thương Mại

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 2 bài viết

Email: lstranthiphuongtran@luatkienviet.com

Là luật sư đồng sáng lập Luật Kiến Việt, có bằng cử nhân luật và cử nhân Anh Văn. Cô được đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, xây dựng, đấu thầu, hợp đồng và hôn nhân gia đình. Trước khi sáng lập Kiến Việt, luật sư Trang có kinh nghiệm trên 9 năm với vai trò luật sư cộng sự tại các hãng luật, từng giữ chức vụ Trưởng ban pháp chế tại công ty trong lĩnh vực xây dựng và luật sư nội bộ tại Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bài Viết Của Tác Giả