Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập với mục đích để kinh doanh và thu về lợi nhuận để duy trì và phát triển. Tuy nhiên, trong một số trường hợp doanh nghiệp phải giải thể vì nhiều lý do khác nhau. Khi đó, thông báo giải thể doanh nghiệp là tài liệu bắt buộc phải có để tiến hành giải thể.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp dùng để làm gì?

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp dùng để làm gì?

Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp là giấy giúp cho doanh nghiệp thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đây là loại giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Vì vậy, hôm nay Luật Kiến Việt sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất để các bạn có thể tham khảo.

Các nội dung của mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Nội dung mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp gồm:

– Ngày, tháng, năm làm thông báo;

– Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh;

– Thông tin doanh nghiệp giải thể;

– Lý do giải thể;

– Cam kết tính hợp pháp, trung thực, chính xác của mẫu thông báo;

– Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Cách viết mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Cách viết mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

…….., ngày …. tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………… Ngày cấp …/…./…….Nơi cấp:……………..

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: …………………………… ngày …………….. /………… /……………….

Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

Tải file mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

TẢI TẠI ĐÂY

>> Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Mẫu đơn khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp lý về giải thể doanh nghiệp

Trên đây là nội dung giới thiệu về “Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp lý về giải thể doanh nghiệp” uy tín cho Quý khách hàng. Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý về việc tư vấn khác vui lòng liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt để được cung cấp và tư vấn cụ thể hơn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.7 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Trần Thị Phương Trang

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Lao Động, Hành Chính, Doanh Nghiệp, Hợp Đồng, Thương Mại

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 4 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *