Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp đang rất được quan tâm bởi lẽ quyền sở hữu trí tuệ là tài sản phi vật thể to lớn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm vững quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời giúp bảo vệ các sáng tạo, bí mật kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp có thể đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho những đối tượng nào?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2022, doanh nghiệp sẽ có thể đăng ký sở hữu trí tuệ cho các đối tượng sở hữu công nghiệp gồm:

 • Các sáng chế dưới dạng sản phẩm;
 • Kiểu dáng công nghiệp;
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;
 • Nhãn hiệu gồm: nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu liên kết;
 • Tên thương mại;
 • Bí mật kinh doanh;
 • Chỉ dẫn địa lý: sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, lãnh thổ, quốc gia cụ thể…

Doanh nghiệp có thể bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ) cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá nếu doanh nghiệp sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả hợp pháp đối với những đối tượng này.

Đối với giống cây trồng, doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ nếu doanh nghiệp là đơn vị hoặc cá nhân:

 • Chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng.
 • Được chuyển giao quyền sở hữu đối với giống cây trồng hợp pháp.

Điều kiện để doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Để được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp cần:

Sáng chế và kiểu dáng công nghiệp 

 • Phải có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thiết kế bố trí 

 • Có tính nguyên gốc;
 • Có tính thương mại.

Nhãn hiệu

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Tên thương mại 

 • Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Bí mật kinh doanh 

 • Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
 • Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
 • Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Giống cây trồng: 

 • Phải có tính mới
 • Phải có tính khác biệt
 • Có tính đồng nhất
 • Có tính ổn định
 • Có tên phù hợp.

Quyền tác giả:

 • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào.
 • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.
 • Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.
 • Tác phẩm yêu cầu bảo hộ phải thuộc các loại hình được bảo hộ quyền tác giả đồng thời không phải các đối tượng không nằm trong phạm vi bảo hộ quyền tác giả theo Điều 14 và 15 Luật Sở hữu trí tuệ.

Quyền liên quan: 

 • Buổi biểu diễn, ghi âm ghi hình mà đã phát sóng, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
 • Việc bảo hộ quyền liên quan không gây phương hại đến tác phẩm gốc.

Những lợi ích từ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Lợi ích từ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Lợi ích từ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Khi sở hữu và bảo hộ thành công quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi thế, cụ thể như sau:

Lợi thế phát triển:

 • Nâng cao niềm tin, sự tự tin và lòng trung thành của khách hàng: khi quyền sở hữu trí tuệ được đăng ký bảo hộ giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng, uy tín, từ đó tạo dựng niềm tin và lòng trung thành cho khách hàng.
 • Tạo dựng hình ảnh, danh tiếng và sự nhận diện khác biệt: Nhãn hiệu độc đáo, kiểu dáng ấn tượng và sáng chế đột phá sẽ giúp sản phẩm của doanh nghiệp nổi bật trên thị trường, dễ dàng được khách hàng nhận diện và ghi nhớ.

Lợi thế cạnh tranh:

 • Độc quyền khai thác: Quyền sở hữu trí tuệ mang đến cho doanh nghiệp quyền độc quyền khai thác nhãn hiệu, kiểu dáng và sáng chế cho sản phẩm, ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh sao chép, nhái lại, bảo vệ thị phần và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tạo dựng hàng rào cản gia nhập thị trường: Việc sở hữu tài sản trí tuệ độc quyền khiến các đối thủ tiềm năng khó có thể tham gia thị trường, góp phần bảo vệ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng đàm phán: Khi sở hữu tài sản trí tuệ có giá trị, doanh nghiệp sẽ có vị thế cao hơn trong các cuộc đàm phán hợp tác, chuyển giao công nghệ hoặc mua bán sáp nhập.

Nâng cao giá trị doanh nghiệp:

 • Tài sản vô hình có giá trị: Nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trở thành tài sản vô hình có giá trị của doanh nghiệp, có thể được định giá, chuyển nhượng hoặc sử dụng để vay vốn ngân hàng.
 • Tăng khả năng thu hút đầu tư: Doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ có giá trị sẽ thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Nâng cao giá trị khi mua bán, sáp nhập: Giá trị của tài sản trí tuệ được bảo hộ sẽ được cộng dồn vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện mua bán, sáp nhập, góp phần tăng giá trị thương hiệu và giá trị doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc sở hữu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao giá trị của doanh nghiệp trên thị trường.

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp sẽ thay đổi tùy theo loại hình sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp muốn bảo hộ. Tuy nhiên, nhìn chung, hồ sơ sẽ bao gồm những thành phần chính sau:

Đơn đăng ký:

Đơn đăng ký phải được lập theo mẫu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đơn đăng ký phải ghi rõ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của doanh nghiệp.
 • Loại hình sở hữu trí tuệ muốn đăng ký bảo hộ.
 • Thông tin chi tiết về đối tượng sở hữu trí tuệ muốn đăng ký bảo hộ (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, v.v…).
 • Yêu cầu về việc bảo hộ (ví dụ: phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ, v.v…).

Tài liệu chứng minh:

Tùy theo loại hình sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ, sẽ có những tài liệu chứng minh khác nhau cần thiết. Ví dụ:

 • Nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu, bản vẽ nhãn hiệu (nếu có).
 • Sáng chế: Mô tả sáng chế, bản vẽ sáng chế (nếu có), tài liệu chứng minh tính sáng tạo, tính mới, tính ứng dụng công nghiệp của sáng chế.
 • Kiểu dáng công nghiệp: Ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, mô tả kiểu dáng công nghiệp.

Các tài liệu khác:

 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn qua người được ủy quyền).
 • Chứng từ nộp phí đăng ký.

Lưu ý: Mỗi loại hình sở hữu trí tuệ sẽ có chi phí đăng ký khác nhau,

 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 • Thông tư số 211/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.
 • Thông tư số 180/2011/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục

Bước 1: Sau khi xác định đối tượng cần đăng ký bảo hộ và chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp thường có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền theo hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

Trường hợp đơn không hợp lệ:

Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ:

 • Nêu rõ lý do từ chối.
 • Quy định thời hạn cho người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc phản hồi dự định từ chối.

Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Áp dụng khi:

 • Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định.
 • Việc sửa chữa thiếu sót không đáp ứng yêu cầu.
 • Người nộp đơn không có ý kiến phản hồi hợp lý về dự định từ chối.

Trường hợp đặc biệt:

Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn: Cơ quan quản lý sẽ thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Trường hợp tiếp tục xử lý:

Người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có phản hồi hợp lý về dự định từ chối: Cơ quan quản lý sẽ thực hiện thủ tục theo quy định.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Hãy liên hệ Luật Kiến Việt để được hỗ trợ:

 • Luật sư sẽ đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi kết quả đăng ký bảo hộ và thông báo cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về việc sử dụng và khai thác quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả.

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề phức tạp và mất nhiều thời gian nên đòi hỏi cần có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt qua số hotline 0386579303 để được tư vấn cụ thể.

 

Scores: 4.6 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *