Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bản điều lệ hoàn chỉnh, đầy đủ và phù hợp với đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp trong mọi loại hình công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của dịch vụ này, từ đó có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm dịch vụ soạn thảo điều lệ công ty uy tín.

Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Những nội dung cơ bản trong điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Theo quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020, điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tại sao phải có điều lệ công ty

Điều lệ công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự vận hành và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Dưới đây là những lý do chính giải thích tại sao phải có điều lệ công ty:

 • Điều lệ công ty được ví như “hiến pháp” nội bộ, quy định chi tiết về hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, đặt nền tảng cho sự vận hành hiệu quả và thống nhất của doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty giúp bảo vệ quyền lợi của các thành viên, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan khác bằng cách xác định rõ ràng các quy tắc và quy định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty thể hiện sự minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp xây dựng niềm tin với các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và hợp tác;
 • Điều lệ công ty là cơ sở để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa các thành viên, nhà đầu tư hoặc với các bên liên quan khác;
 • Điều lệ công ty cần được soạn thảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra hợp pháp và tránh các vi phạm pháp luật.

Những lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty

Những lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty

Những lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty

Soạn thảo điều lệ công ty là một công việc quan trọng, cần được thực hiện cẩn thận và chính xác để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi soạn thảo điều lệ công ty:

 • Điều lệ công ty cần bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm thông tin về doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, giải thể và thanh lý doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty cần được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, tránh sử dụng những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu;
 • Điều lệ công ty cần được soạn thảo phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành của doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty cần được viết bằng chữ Việt Nam có dấu;
 • Điều lệ công ty cần được trình bày khoa học, logic, với bố cục rõ ràng, mạch lạc;
 • Điều lệ công ty cần được ký tên bởi tất cả các thành viên sáng lập của công ty.

Lợi ích khi được luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Soạn thảo điều lệ công ty là một công việc quan trọng nhưng phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn. Việc thuê luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ công ty mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Luật sư có chuyên môn về luật doanh nghiệp sẽ giúp bạn soạn thảo điều lệ công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tránh những sai sót có thể dẫn đến tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật;
 • Điều lệ công ty là văn bản pháp lý quan trọng, quy định quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong doanh nghiệp. Việc có một bản điều lệ công ty được soạn thảo chặt chẽ sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và các thành viên trong trường hợp xảy ra tranh chấp;
 • Một bản điều lệ công ty rõ ràng và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng, từ đó thu hút nguồn vốn và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh;
 • Điều lệ công ty quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức, hoạt động quản lý và điều hành của doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành doanh nghiệp;
 • Thay vì tự soạn thảo điều lệ công ty, việc thuê luật sư tư vấn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo chất lượng bản điều lệ.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Luật sư tư vấn soạn thảo điều lệ công ty

Luật sư có chuyên môn kinh nghiệm soạn thảo điều lệ công ty sẽ giúp bạn thực hiện các công việc sau:

 • Luật sư sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến soạn thảo điều lệ công ty;
 • Luật sư sẽ giải thích các nội dung bắt buộc và tùy chọn cần có trong điều lệ công ty;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về những vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty;
 • Soạn thảo điều lệ công ty dựa trên thông tin thu thập được và các quy định pháp luật hiện hành;
 • Điều lệ công ty sẽ bao gồm đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp;
 • Đảm bảo điều lệ công ty được viết rõ ràng, súc tích, dễ hiểu và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp;
 • Thẩm định điều lệ công ty để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp;
 • Luật sư sẽ sửa chữa, bổ sung điều lệ công ty nếu cần thiết;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký điều lệ công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về cách thức thực hiện các quy định trong điều lệ công ty;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty khi cần thiết;
 • Giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến điều lệ công ty.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tư vấn về các nội dung cần có trong điều lệ công ty, các lưu ý khi soạn thảo hoặc có nhu cầu về dịch vụ xây dựng, đăng ký điều lệ công ty trọn gói, hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386579303 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Scores: 4.9 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *