Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Điều lệ công ty được xem như là bản “hiến pháp của doanh nghiệp”. Nếu hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật cơ bản và quan trọng nhất của quốc gia, thì Điều lệ công ty cũng được xem là luật cơ bản, ghi nhận các nội dung cần thiết nhất của doanh nghiệp. Khi xảy ra tranh chấp, Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất được đưa ra để giải quyết tranh chấp. Bài viết này, Công ty Luật Kiến Việt sẽ làm rõ các vấn đề về Điều lệ công ty theo quy định Luật doanh nghiệp 2020 để bạn đọc dễ nắm bắt. 

Điều lệ lệ công ty là gì ?

Điều lệ lệ công ty là gì ?

Luật Doanh nghiệp 2020 không định nghĩa về Điều lệ công ty, nhưng có thể hiểu: Điều lệ công ty là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong công ty trong một luật lệ chung, soạn thảo dưới dạng văn bản, ghi nhận những điều khoản quy định mục đích, nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của một công ty, nội dung không trái với những quy định của Luật.

Điều lệ công ty gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động (Theo Khoản 1 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020)

>> Có thể bạn thích: Những người nào bị hạn chế trong việc thành lập doanh nghiêp

Nội dung cần có của điều lệ công ty

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh ; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty ngoài các nội dung cần có như trên, công ty có quyền quy định thêm một số điều khoản khác, tùy theo đặc trưng của công ty mình, xuất phát từ thực tiễn của công ty.

>>Xem ngay: Cách định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Xem điều lệ công ty ở đâu?

Liên hệ trực tiếp công ty, doanh nghiệp. Bởi vì, Điều lệ công ty được doanh nghiệp lưu giữ bắt buộc tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty. Các thành viên công ty hoặc đối tác giao dịch có thể yêu cầu công ty cung cấp Điều lệ để tìm hiểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khi thành lập hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, công ty phải gửi Điều lệ công ty mình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong hồ sơ thay đổi. Do đó có thể sử dụng dịch vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp thông tin.

Sở Giao dịch chứng khoán của các công ty cổ phần đã niêm yết trên Sàn chứng khoán hoặc trong các báo cáo công khai của Công ty, hoặc có thể xem Điều lệ trên trang web (nếu có) của công ty hoặc các nguồn khác.

>> Bạn đã biết chưa: Thấy gì qua việc doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng

Khi nào điều lệ công ty được thay đổi
Khi nào điều lệ công ty được thay đổi

Khi nào điều lệ công ty được thay đổi

Thứ nhất, Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung trong suốt quá trình hoạt động. Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể khi nào phải sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 30; Khoản 1 Điều 31 và Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp cần sửa đổi Điều lệ công ty khi thay đổi những nội dung quan trọng sau:

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khi có sự thay đổi thay đổi một hoặc một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Khi thay đổi một trong những nội dung về: ngành, nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bởi đây đều là những nội dung có trong Điều lệ công ty nên cần sửa đổi để chính xác và đồng bộ với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thứ hai, Luật doanh nghiệp 2020 có nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp 2014. Điều lệ của công ty ban hành từ trước ngày 01/01/2021 khi Luật Doanh nghiệp 2020  chính thức có hiệu lực thì đều được căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến việc mâu thuẫn khi áp dụng thì doanh nghiệp cũng cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định mới nhất.

Điều lệ công ty không phải là nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

>> Xem ngay: Các loại tài sản có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp

Hiệu lực của điều lệ công ty

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ thời điểm ký kết đến thời điểm bị sửa đổi, thay thế. 

Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được công ty thông qua.

Liên hệ tư vấn xây dựng Điều lệ công ty

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin về Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu Quý khách hàng có thắc mắc hay bất kỳ vấn đề liên quan đến việc xây dựng Điều lệ công ty chuẩn xác và phù hợp, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Công ty Luật TNHH Kiến Việt

Trụ sở chính: P802 (lầu 8), tòa nhà Vietnam business center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Xin cảm ơn!

 

Scores: 4.8 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *