Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công chuyên nghiệp hiệu quả

Hợp đồng gia công là giao dịch phổ biến hiện nay, tuy nhiên để có thể soạn thảo hợp đồng gia công cần có tư vấn từ những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công giúp các bên áp dụng đúng quy định trong các luật, nghị định, thông tư,… từ đó bảo đảm hợp đồng gia công được soạn thảo chặt chẽ, bảo đảm an toàn pháp lý và hạn chế tranh chấp.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công

Tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là gì?

Theo Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về Hợp đồng gia công tại Điều 542 cụ thể như sau:

“Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện một công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công”.

Trong quá trình thực hiện việc gia công, bên nhận gia công có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Bên đặt gia công không quản lý trong quá trình gia công mà chỉ quan tâm những vấn đề về hoàn thành việc trả sản phẩm đúng thời hạn; số lượng, chất lượng, kiểu dáng,… có giống như đã thỏa thuận trong hợp đồng hay không? Bên đặt gia công có trách nhiệm kiểm tra khi nhận sản phẩm và trả tiền cho việc gia công.

Trách nhiệm trong hợp đồng gia công

Những trách nhiệm cơ bản là hoàn thành đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đề cập đến trong hợp đồng gia công đối với cả hai bên. Hai bên không chỉ hoàn thành các nghĩa vụ của mình mà còn phải đảm bảo bên còn lại được thực hiện quyền của mình. Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định rõ ràng và đầy đủ trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương Mại năm 2005:

Đối với bên đặt gia công có trách nhiệm giám sát, chỉ dẫn để đảm bảo việc thực hiện gia công đúng theo yêu cầu. Ngoài ra, bên đặt gia công phải có nghĩa vụ thực hiện việc thanh toán, kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhận hàng và tính pháp lý của sản phẩm gia công đó. Cụ thể, Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công được quy định tại Điều 544, 545, Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 181, Luật Thương mại 2005 như sau:

 • Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.
 • Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng. Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công.
 • Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
 • Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 • Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đối với bên nhận gia công chịu trách nhiệm chủ yếu về đảm bảo chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó vẫn phải có trách nhiệm báo cáo cho bên đặt gia công về những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện gia công. Cụ thể,  Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công được quy định tại Điều 546, 547, Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 182, Luật Thương mại 2005 như sau:

 • Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
 • Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
 • Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
 • Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
 • Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
 • Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.
 • Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

Thực hiện hợp đồng gia công

Thực hiện hợp đồng gia công

Tại sao cần luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công

Với tính chất là của hợp đồng gia công là nhận thực hiện một công việc gì đó và tạo ra sản phẩm. Theo đó bên đặt gia công sẽ sử dụng sản phẩm gia công đó vào nhiều mục đích khác: kinh doanh, biếu tặng,.. Như vậy, bên đặt gia công phải đảm bảo có được sản phẩm hoàn chỉnh và để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cũng như khi có vấn đề phát sinh có thể giải quyết nhanh chóng thì việc ký kết một bản hợp đồng có thể bảo đảm quyền lợi và tuân theo quy định của pháp luật là việc tất yếu.

Tuy nhiên để có thể soạn thảo hợp đồng gia công không hề đơn giản và cần được tư vấn từ người có chuyên môn như: Luật sư. Bên cạnh đó, quá trình đàm phán để soạn thảo hợp đồng cũng gặp nhiều khó khăn. Giả dụ khi bạn tham gia đàm phán và đối phương ủy quyền luật sư đàm phán thì cuộc đàm phán sẽ rất dễ dàng nghiêng về một phía bởi luật sự là người có chuyên môn đàm phán và chuyên môn pháp lý cao, điều này có thể gây ra bất lợi cho bạn.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công hỗ trợ những vấn đề gì?

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công sẽ tối ưu được những lợi ích của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công sẽ được hỗ trợ những nội dung sau đây:

 • Tư vấn về các điều khoản bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Tư vấn về các vấn đề bảo mật thông tin, xử lý rủi ro, đảm bảo chất lượng, chấm dứt hợp đồng và phương thức giải quyết khi phát sinh tranh chấp
 • Làm rõ các quy định bắt buộc của pháp luật

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công

Đội ngũ Luật sư của Luật Kiến Việt

Đội ngũ Luật sư của Luật Kiến Việt

Sử dụng luật sư để tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Luật sư có kiến thức chuyên sâu về pháp luật liên quan đến hợp đồng gia công và các ngành công nghiệp tương ứng. Họ có khả năng hiểu và áp dụng các quy định pháp lý một cách chính xác và hiệu quả.
 • Luật sư sẽ là người bảo vệ quyền lợi của bạn trong quá trình soạn thảo hợp đồng. Họ sẽ đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng phản ánh đúng ý định và mong muốn của bạn và bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tối đa. Luật sư sẽ làm việc với bạn để tùy chỉnh hợp đồng gia công theo nhu cầu cụ thể của dự án và yêu cầu của các bên liên quan. Họ sẽ đảm bảo rằng hợp đồng phản ánh đúng cam kết của bạn và bảo vệ quyền lợi của bạn.
 • Sử dụng luật sư giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Họ sẽ xác định và giảm thiểu các vấn đề pháp lý tiềm ẩn và đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
 • Luật sư có kỹ năng đàm phán chuyên nghiệp và hiểu biết sâu sắc về các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng. Họ sẽ đại diện cho bạn trong các cuộc đàm phán và đảm bảo rằng bạn đạt được các điều kiện lợi ích tốt nhất trong hợp đồng.

Việc sử dụng luật sư để tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công mang lại nhiều lợi ích, từ việc bảo vệ quyền lợi đến giảm thiểu rủi ro pháp lý và đàm phán chuyên nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án gia công của bạn được thực hiện một cách mượt mà và thành công. Nếu khách hàng cần được hỗ trợ từ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng hoặc các luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý khác có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời qua các thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.4 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *